Børne- og ungeområdet

Trivsel er vigtig for alle mennesker. For børn- og unge er trivsel essentiel ift. indlæring og udvikling, både fysisk, psykisk og socialt.

I den sammenhæng er søvn en af de vigtigste faktorer, der helst skal fungere godt. Derfor er god søvnhygiejne og sunde søvnvaner noget, børn og unge helst skal støttes i, hvis det af forskellige årsager ikke fungerer. Nogle gange skal der mere til, end de gode vaner. 

En tyngdedyne kan bidrage til bedre søvnkvalitet og ved uro og udfordringer i dagtimerne, kan en tyngdevest bruges i visse situationer, for at berolige et overbelastet sanseapparat. Ved behov for ”hjernepauser” og Low Arousal, kan vores sansestole være en rigtig god idé, fx på skoler, institutioner mv.

8226

Når børn og unge mistrives, kan der være forskellige årsager. Hvis det mentale og fysiske overskud i perioder er lavt og koncentrationen måske forringet, kan det bl.a. skyldes udfordringer med både indlæring, de sociale kompetencer og ressourcerne generelt. 

Skolevægring, angst og bekymring er desværre et stigende problem hos mange børn og unge. Corona-nedlukningerne har tilsyneladende påvirket mange børn og unge negativt pga. de sociale begrænsninger dette medførte. Mange har følt/føler sig ensomme og det har påvirket både livsglæde og lysten til at gå i skole. Mange har følt meningsløshed og har kedet sig, da fritidsinteresser ikke længere var en del af deres dagligdag og kontakten til andre meget indskrænket. 

Andelen af børn og unge med angst, søvnproblemer og mistrivsel er desværre i stigning og det er derfor vigtigt, at få brudt en ”ond cirkel”, hvis døgnrytmen ikke fungerer. 

Med en sansestimulerende tyngdedyne kan man ofte påvirke søvnmønstret positivt i form af kortere indsovningstid, færre opvågninger og generelt forbedret søvnkvalitet. Tyngde og stimuli i dynen stimulerer berørings- og bevægesans på en måde, der skaber både motorisk og mentalt ro. 

Til uro, angst og koncentrationsproblemer i dagtimerne, kan en tyngdevest, der stimulerer samme sanser bidrage til, at der opleves mere ro på krop og sind, og betingelserne for læring og social trivsel bliver bedre. 

På skoler, institutioner, hospitalsafdelinger mv. er vores sansestole udbredte redskaber til sensorisk stimulering, Low Arousal eller for at skabe øget mulighed for koncentration og fordybelse.

Artikler

ADD og ADHD

Læs mere

Asbergers Syndrom

Læs mere

Tourette syndrom og tics

Læs mere 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter indenfor børne- og ungeområdet
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System