ADD og ADHD

ADD og ADHD er begge betegnelser for neuropsykiatriske lidelser, med forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, bl.a opmærksomhed. Læs mere om det her.

Kort om ADD og ADHD

Begge dele er betegnelser for neuropsykiatriske lidelser, med forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, bl.a opmærksomhed. 

ADD er en forkortelse af Attention Deficit Disorder og ADHD en forkortelse for Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ved ADHD er der således hyperaktivitet/motorisk uro oveni de opmærksomhedsmæssige udfordringer. ADD kaldes også for den ”stille ADHD”.

7348

Erfaring og cases fra kunder

Dreng på aflastningsinstitution: Positiv påvirkning både fysisk og psykisk

Vi har på vores institution en del børn med ADHD, som har en voldsom fysisk uro. Hos flere dem har vi oplevet, at de, ved at sidde i stolen mens den har været på stabilt vippeprogram, har kunnet finde en større ro.

Vi har stolen til at stå i en af vores opholdsstuer, som en del af det faste møblement. Vi oplever børn, som vælger at se film/opholde sig i pågældende stue, da det er her, stolen står, med både ringdyne og U-pude som tilbehør. 

Mads er 10 år gammel og diagnosticeret med ADHD. Han har meget indre uro, hvilket han selv er bevidst om, men generelt har svært ved verbalt at give udtryk for. Han blev præsenteret for stolen en eftermiddag, og syntes den var rar at sidde i, når han kunne justere ryglænet i en passende position, og den bare vippede på det stabile program og uden musik. Da han vågnede næste morgen, satte han sig selv ind i stolen og sad der og blev vippet en times tid. Normalt har han svært ved at komme i gang med sine rutiner om morgenen – trække i tøj, børste tænder mm. Denne morgen, efter at Mads havde siddet i stolen, kom han selv og bad om at få hjælp til sit tøj, tandbørstning mm.

Lørdag har vi filmhygge, hvor en gruppe på seks børn ser film sammen. Her ville to af børnene gerne sidde i stolen under filmen, og vi lavede en aftale om, at de kunne skiftes hvert 20. min. Mads var utilfreds med aftalen, da han ville sidde der under hele filmen, men da hans første 20 min var gået, gik han uden kommentarer væk fra stolen og overlod den til den anden dreng. Dette er usædvanligt for Mads, da han oftest vil agere ud fra egne behov, indtil han får en reaktion udefra. Til sengetid oplevede vi desuden, at det var meget lettere for Mads at være i sine rutiner og faldt hurtigere til ro end normalt.

Vi oplever, at Mads efter at have siddet i stolen, får meget mere ro på sig selv. Det giver ham desuden en større grad af energi, så det bliver lettere for ham, at være i de daglige gøremål. Det påvirker ham altså positivt både fysisk og psykisk. Mads udtaler selv, at han har rigtig meget indre uro, men det hjælper, når han har siddet i stolen. Han har desuden fortalt om stolen derhjemme, og sagt, at den er rigtig god for ham.

Pige, kraftig uro: Hjulpet med tung dyne

4-årig pige, under udredning for ADHD. Meget motorisk urolig. Via børnefysioterapeut henvist til Wellness Nordic for afprøvning af tyngdedyne. Endte med en 4 kg ringdyne, som nu giver hende en rigtig god effekt, mor udtaler: ”Min datter tog imod ringdynen med det samme og har sovet med den siden da. Dynen har helt klart hjulpet hende til en roligere og hurtigere indgang i søvnen. Om natten sikrer jeg mig at hun har den på, for hvis hun får den sparket af, vågner hun tidligere end hvis den ligger over hende”.

Dreng, skolevægring: Endelig en tyngdedyne der rammer hans behov

En 16-årig dreng, under udredning for ADD, kommer ikke i skole, da han lider af kraftig skolevægring. Han har udbrud hver 2. dag, har behov for afgrænsning kropsligt. Har forsøgt sig med kugle- og kædedyner, men har ikke kunnet håndtere berøringsmæssige stimuli fra dynerne. Dog virker det, hvis hans mor lægger sig tungt hen over ham, da de proprioceptive stimuli skaber ro for drengen. 

Han prøvede ringdyne på 10 kg, som han blev rigtig glad for. Den bruges både om natten og når han får brug for hvil, efter skoledage, som han så småt er påbegyndt igen. Det hjælper ham, når han oplever ”overloading” og behov for grounding. 

Dreng, store søvnproblemer: Hurtigere indsovning

4-årig dreng med store søvnproblemer og svært ved at falde til ro om aftenen. Efter brug af ringdyne på 6 kg, opleves en stor forbedring af hans søvn. Han sover nu i løbet af 30 minutter, hvilket er en stor forbedring. Desuden er han ikke længere så varm og svedig som han ellers havde tendens til. Han vågner nu mere veludhvilet og frisk. 

Pige, motorisk urolig: Koncentration og søvn forbedret

10-årig pige, led af kraftig motorisk uro, nærmest i konstant bevægelse, meget sansesøgende sin adfærd, særligt på de proprioceptive og vestibulære sanser. Meget svært ved at sidde stille i skolen, alt skal være nøje planlagt, ellers reagerer hun meget voldsomt. 

Efter afprøvning af fiberdyne på 10 kg er resultatet slående. Hun er meget glad for dynen og vil meget gerne ligge under den. Dette er i sig selv positivt, da hun ellers ikke er let at introducere nye ting for. Hun sover væsentligt mere roligt, hvor hun før kunne vende og dreje sig 117 gange, før hun faldt i søvn. 

Efter den forbedrede søvn oplever pigen selv, at det er lettere at sidde stille og koncentrere sig, selv under Corona-lockdown. Forældrene beskriver deres datter som mere frisk om morgenen og hurtigere til at komme i gang. ”Hun har mere overskud og der er ikke så længere så mange diskussioner fra morgenstunden”.

Sansning og hjælpemidler ved ADD og ADHD

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang. Det er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. 

Men ADD og ADHD påvirker typisk hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk. Det resulterer desværre ofte i manglende trivsel, udadreagerende adfærd, vredesudbrud, angst, uro og manglende emotionel kontrol. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger på børne- og ungeområdet og kan bidrage til øget trivsel. Der er forskel på hvordan vi hver især sanser og reagerer på sansestimuli. Fx hvilke stimuli man søger og hvilke stimuli der helst skal undgås. Med den rette tilgang og rette dosering af stimuli, kan man heldigvis øge trivslen og mulighederne for fx koncentration og indlæring hos den enkelte. 

Wellness Nordic og ADD/ADHD 

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter tyngdeprodukter indgår typisk som vigtige redskaber i den ”værktøjskasse” personalet på skoler, institutioner mv. har til rådighed, for at skabe trivsel blandt børn og unge med ADD og ADHD. Både på institutioner og i private hjem - og både til søvn og i dagtimerne. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres. Med tyngdedynerne forbedres kropsfornemmelse, søvnkvalitet og indlæringsmuligheder.  

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. Andre har måske brug for at få skærpet vågenhed og opmærksomhed.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvn spiller en stor rolle for både funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. 

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med ADD og ADHD.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System