Målgrupper for vore hjælpemidler og velfærdsteknologiske produkter

Vores hjælpemidler og velfærdsteknologiske produkter anvendes i dag bredt i både sundhedssektoren samt i social- og undervisningssektoren.
Produkterne anvendes blandt børn og unge, voksne og ældre, alle med forskellige grader af behov.
Sansemæssige udfordringer påvirker ofte adfærd og trivsel negativt. Dette er en naturlig konsekvens af et sanseapparat og et overbelastet nervesystem, som kører i højeste alarmberedskab for at bearbejde og finde mening i tusindvis af sanseindtryk.

Normalt regulerer vores naturlige ”filter” mængden af stimuli til bevidst sensorisk bearbejdning. Men hos nogle mennesker fungerer filtret ikke optimalt; enten slippes ”for mange” ubearbejdede indtryk ind, og risikoen for overstimulering er til stede.

Alternativt får man ikke de stimuli, der er behov for, og så vil man aktivt søge dem selv, - begge dele kan skabe ubalance i vore sanse- og nervesystem, hvilket kan resultere i en lang række udfordringer på trivslen, bl.a. uhensigtsmæssige søvnmønstre, uro og kognitive udfordringer som koncentrations- og indlæringsproblemer. Ofte er kropsfornemmelsen påvirket, så det kan være svært at mærke sig selv.

Produkterne inddrages både i plejesituationer, for mere selvhjulpenhed, bedre koncentration og indlæring samt som terapeutiske redskaber hos mennesker med psykisk uro, ringe søvnkvalitet og generelt nedsat trivsel.

Afsnit om kunder

Vore produkter anvendes bredt

Vores kunder er primært regioner, kommuner, private institutioner samt private borgere.
Produkterne anvendes på:

 • Hospitaler, både somatiske og psykiatriske afdelinger
 • Ældre- og demensområdet
 • Døgninstitutioner
 • Skoler (både special- og normalområdet)
 • Daginstitutioner (både special- og normalområdet)
 • Børn & Unge-området
 • Socialområdet (jobcentre og botilbud)

Produkterne anvendes blandt følgende brugergrupper:

 • Mennesker med søvnproblemer og døgnrytmeforstyrrelser
 • Mennesker med psykiske lidelser og adfærdsmæssige forstyrrelser, fx angst, depression, PTSD, skizofreni og spiseforstyrrelser
 • Mennesker med demenslidelser og andre neurodegenerative lidelser
 • Mennesker med kognitive udfordringer, fx koncentrationsproblemer efter hjerneskade
 • Mennesker med motorisk uro og ufrivillige bevægelser
 • Mennesker med særlige behov, fx ADHD, autisme og øvrige udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser
 • Mennesker med generelt nedsat trivsel og livskvalitet
 • Mennesker med stresssymptomer og mental uro
 • Mennesker med misbrugsproblemer
 • Sundhedsfagligt personale på plejecentre og døgninstitutioner
 • Arbejdsmiljøfagligt personale

Vi besøger derfor løbende både plejecentre, demensenheder, døgntilbud, skoler og daginstitutioner, væresteder og dagcentre. Samtidig servicerer vi borgere, beboere, pårørende mv. omkring vores sortiment, valg, vejleding og instruktion i anvendelse mv.

Læs udtalelser fra vores kunder om brug af vores produkter.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System