Tourette syndrom og tics

Tourette syndrom er karakteriseret ved forskellige bevægelser, kaldet tics, der gentages i hurtig rækkefølge samt ufrivillige lyde og andre handlinger samt gentagne bevægelser. Læs mere om det her.

Kort om Tourette syndrom og tics

Syndromet er karakteriseret ved forskellige bevægelser, kaldet tics, der gentages i hurtig rækkefølge samt ufrivillige lyde og andre handlinger, fx blinken med øjnene, trækken på skuldrene, kast med hovedet, ansigtsgrimasser eller andre gentagne bevægelser. Lydene kan være snøft, host, grynt, rømmen, gøen eller skrig. Tics tiltager og aftager over tid, stresspåvirkninger kan have indflydelse og forværre tics.

7343

Erfaring og cases fra kunder

Dreng, 14 år, motoriske tics: Mere kropskontrol og ro i hovedet

Drengen havde igennem længere tid oplevet en forværring af sine tics, som består af motoriske bevægelser med den ene arm og skulder i kombination med en særlig lyd. Det generede ham naturligvis kraftigt og selvom han både forsøgte at undertrykke eller skjule det, var han klar over, at andre både bemærkede det og blev påvirkede af det. Selv følte han sig mere og mere stresset af det, og blev af Legeteket henvist til at låne først en fiberdyne på 8 kg og siden også en fibervest.

Tilbagemeldingen har været, at dynen giver ham en længere nat med mere ro på. Når han vågner mere veludhvilet og bruger sin fibervest nogle timer i løbet af skoledagen, fornemmer han mere kontrol på sin krop og en mærkbar lindring af de mange motoriske tics. Det fylder ikke så meget for ham længere og han kan derfor bedre koncentrere sig og trives bedre.

Sansning og hjælpemidler ved Tourette syndrom og tics

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang. Det er igennem sanserne, vi lærer og udvikler os. Derfor er sansebearbejdningen vigtig for vores trivsel og udvikling.

Mennesker med Tourettes syndrom og tics lider ofte af koncentrationsproblemer, hyperaktivitet og tankemylder. Mange har også ADHD, OCD og søvnproblemer ses hyppigt.

Med sansestimulerende hjælpemidler kan søvnproblemer, adfærd og trivsel dog påvirkes i positiv retning.

Wellness Nordic, Tourette syndrom og tics

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt blandt mennesker med Tourettes syndrom og tics. Når tics er motoriske ses ofte behov for en følelse af mere kontrol og samling på kroppen, hvilket vores tyngdehjælpemidler ofte kan bidrage til. Men sansestolene kan der ligeledes gives ro på krop og sind.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans.

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, hvilket er vigtigt at være opmærksom på og få tilpasset, når der er tale om mennesker med sensoriske udfordringer.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. Ved tics kan stolen både bidrage til motorisk kontrol og reducere tankemylder.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste;

Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder og øget fysisk ro.

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb.

Fiberveste kan bidrage til øget kropsfornemmelse og dermed bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv.

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. 

Kontakt os for at høre mere om hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med tourette.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System