Sansestimulering

Stimulering af vores sanser sker hele tiden, uafbrudt. Faktisk styrer vores sanser en stor del af vores liv, - vi er blot ikke altid så bevidste omkring det. Men vores smagssans bestemmer, hvilken oplevelse vi har af mad og drikke. Vores høresans opfanger den musik, den støj og de lyder, vi oplever. Disse ting påvirker, sammen med en række øvrige sansestimuli, igen vores sindsstilstand og vores stressniveau.

Vores berøringssans og bevægesans i - samarbejde med vores balancesans - er afgørende for, hvordan vi opfatter og bruger vores krop ift. vores omgivelser. Alle sanseindtryk bearbejdes i hjernen og omsættes til en respons, kropsligt og mentalt.

Menneskers sanseapparat er meget individuelle. Hvad der kan opleves som rart og beroligende sanseindtryk for én person, kan være irriterende og stressende for en anden. Derfor er det vigtigt, at vi doserer sansestimuli i professionel sammenhæng hensigtsmæssigt.

Sansestimuli regulerer også hjernens ”vågenhedsgrad”, også kaldet vores arousalniveau. Arousal er således et udtryk for, i hvor høj grad vores opmærksomhedsgrad matcher en given opgave. Forenklet sagt kan man sige, at nogle kører i ”højt gear”, andre i lidt ”lavere gear”, ofte også udtrykt ”high arousal” og ”low arousal”.

Med målrettede stimuli i rette doser til de ”sultne” sanser, kan vi regulere arousal, adfærd, understøtte øvrig behandling og - på mindst indgribende vis - give behandling, terapi og sanseoplevelser, som påvirker menneskers fysik, formåen, psyke, trivsel og overskud.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System