Sansestimuli til mennesker med demenslidelser

Mennesker med demenslidelser kan ofte have vanskeligt ved at tolke og bearbejde sanseindtryk.

Desuden kan visse sanser være svækkede eller understimulerede, hvilket gør det svært for mange ældre mennesker at begå sig ift. omverdenen og omgivelserne.
Derfor bliver deres adfærd ofte tolket som uhensigtsmæssig, - fremfor som et sprog, der kan fortælle os om deres sensoriske behov.

Når mennesker mister kontrol og forståelse for hvad der foregår omkring dem, og samtidig har nedsat kognition, er de udfordrede.

Det kan være svært både at være pårørende og at være plejepersonale til ældre mennesker.

Ofte er det en udfordring at finde de redskaber, der kan afhjælpe uro, stresssymptomer og dæmpe den adfærd som kan være agiterende, strejfende eller måske udadreagerende.

Topbillede

Vestibulær stimulering (stimulering af balancesansen)

Med målrettede stimuli til sanseapparatet, fx med Nordic Sensi® Chair, skabes der gode betingelser for øget trivsel, reduceret uro og bedre livskvalitet.

Den vestibulære sans, også kaldet balancesansen, vil typisk være understimuleret blandt ældre borgere.

Stolens lineære bevægelser stimulerer den vestibulære sans på en beroligende måde. Dette skaber tryghed, øger oplevelsen af velbehag og reducerer dermed uro, aggression og ængstelse.

Gyngestolens 3 forskellige programmer opfylder forskellige behov hos brugerne.

Stolen imødekommer dermed både muligheden for at hjælpe brugere ”ned i gear” hos personer med høj arousal, eller hjælpe brugere med lav arousal til at komme lidt ”op i gear”, øge opmærksomheden eller hjælpe ved fx nedsat appetit, nedsat aktivitet og deltagelse.

Gyngningen, i kombination med den specialkomponerede musik fra MusiCure, reducerer stresshormonerne og stimulerer til øget produktion at velværehormonet oxytocin.

Ved brug af en sansestimulerende dyne som fiberdyne eller ringdyne i gyngestolen, skabes optimal effekt af stolens sansestimuli. Tyngden dynen afgrænser brugeren kropsligt, stimulerer til bedre kropsfornemmelse og hurtigt bliver vejrtrækningen dyb og rolig mens kroppens afslappes.

Øvrige sansestimuli med tyngdeprodukter

Med brug af sansestimulerende dyner og veste, kan man ligeledes stimulere sanseapparatet hos denne målgruppe.

De tunge dyner med forskellige grader af stimuli i til den taktile og den proprioceptive sans, også kaldet berøringssansen og muskel-ledsansen, bidrager til en bedre fornemmelse for egen krop. Når sanserne ikke skal bruge unødige ressourcer på at søge stimuli i omverdenen, skabes der mere kropslig og mental ro. Det betyder, at fx søvnkvaliteten forbedres, der sker færre opvågninger og man falder hurtigere i søvn.

Den forbedrede søvnkvalitet viser sig i de vågne timer i form af øget overskud, mindre uro og øget grad af selvhjulpenhed.

Wellness Nordic tilbyder sansestimulerende fiberdyner og ringdyner fra 2 – 20 kg. De hyppigst anvendte blandt denne målgruppe er 4 - 6 kg.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System