Implementering af velfærdsteknologi

Implementering af velfærdsteknologi hos kunderne samt faglig sparring

Hos Wellness Nordic sætter vi en ære i, at vores produkter anvendes hensigtsmæssigt for brugernes optimale velbefindende.

Det handler om at:

 • finde den rette mængde sensorisk stimuli for den enkelte, så overstimulering undgås.
 • Kunden får optimalt udbytte af de velfærdsteknologiske løsninger, der investeres i.

Derfor har vi, i samarbejde med vores kunder, udarbejdet et implementeringskoncept der sikrer, at alt relevant personale opnår optimalt udbytte af produkternes høje kvalitet og mange muligheder.

Et typisk implementeringsforløb

Et implementeringsforløb består typisk af dialog og forventnings-afstemning samt tilbud om løbende undervisningsseancer til specifikke personale- og målgrupper.

Erfaringsvis ved vi, at det kan tage tid før alle medarbejdere føler sig trygge ved at anvende ny teknologi.

Netop derfor tilbyder vi løbende undervisning de første 12 måneder efter indkøb, som en del af indkøbet.

Herefter indgås aftale om, hvor ofte kunden ønsker genundervisning, som typisk er halv- eller helårligt, afhængig af personaleudskiftningen.

En undervisningsseance varer ca. 1 times tid og kan typisk se således ud:  

Eksempel med Nordic Sensi® Chair:

 • Produktspecialisten gennemgår produktet, helt lavpraktisk.
 • Stolens sensoriske programmer gennemgås i relation til teori omkring sansestimulering.
 • Personalet afprøver stolen og via fælles dialog drøftes anvendelse.
 • Konceptets tilbehør; tyngdedyne samt U-pude, gennemgås og afprøves af personalet selv.
 • Produktspecialisten giver faglige input til hvilke målgrupper, der kan profitere af de sensoriske stimuli.
 • Der lægges vægt på viden om ”tilpas mængde stimuli” for den enkelte, mhp. at undgå overstimulering.
 • Formålet er, at skabe tryghed blandt personalet ift. at anvende produktet i dagligdagen.

Vores undervisningsseancer kan tilpasses efter behov.

Slutteligt anbefaler vi at:

 • Kunden udpeger én eller flere superbrugere af Nordic Sensi® Chair.
 • At sensoriske stimuli løbende er på dagsordenen på personalemøder ell. lign. for at sikre, at teknologien implementeres i hverdagen.
 • At anvende vores ”reflektionsark”, der bidrager til relevant og optimal anvendelse af teknologien.

Udover implementering af vores produkter hos kunderne, tilbyder vi altid sparring og vejledning.

Dette sikrer, at de rette personer i sundhedssektoren er klædt godt på, til at anvende og videreformidle viden blandt mange målgrupper.

Vi tilbyder desuden undervisning, oplæg og produktpræsentationer efter ønske og behov – disse tilrettelægges individuelt.

Vi tager også imod gæster i vores showroom i Humlebæk.

Såfremt særlig faglig vejledning ønskes i den anledning, kan en forhåndsaftale være en god idé.

Kontakt vores konsulentteam for mere information

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System