Ældre- og demensområdet

Med alderen bliver vores sanseapparat ofte svækket. 

Som med så mange andre ting gælder ”Use it or lose it”, særligt mht. vores balancesans.

Jo mindre vi bruger og udfordrer vores balance, des ringere bliver vi til fx at undgå fald og dermed forringes vores tolerance overfor vestibulære stimuli. Derfor kan vores sansestole være en god investering på pleje- og dagcentre, på rehabiliteringsområdet og andre steder, hvor mennesker mødes, træner og gør ting i fællesskab eller alene, som øger livskvalitet og funktionsniveau. 

Mange ældre får forstyrret døgnrytme og kan have vanskeligt ved at finde ro og sove ordentligt.

Derfor anvendes vores sansestole og tyngdedyner ofte på ældre- og demensområdet. Stimuli fra sansestolen kan bidrage til adfærdspåvirkning, Low Arousal og tyngedynerne skaber mere ro, både motorisk og mentalt.

8227

Et understimuleret sanseapparat ses ofte afspejlet i adfærden hos ældre mennesker og ved demens-sygdomme. Fx kan uro, omkringvandrende og udadreagerende adfærd skyldes, at den pågældende borger/patient ikke kan finde ro, ikke kan mærke sig selv og sin egen krop og derfor søger stimuli i sine omgivelser, fx ved at skubbe til inventaret, skubbe andre, råbe og agere højlydt, for på den måde bedre at kunne fornemme både egen krop og omgivelserne. 

Ved at stimulere med fx sansestolen Nordic Sensi Chair, bringes hjernens vågenhedsgrad ned, personen modtager stimuli til både balancesans, berøringssans og bevægesans, når stolens blide, vuggende bevægelser kombineres med tyngdedyne og specialkomponeret musik fra MusiCure. 

De sensoriske programmer kan noget forskelligt og bør anvendes målrettet de særlige behov hos den enkelte, - fx for at blive beroliget, for at dæmpe angst og voldsom adfærd eller for at vække sanserne lidt ved behov for samarbejde omkring fx hygiejne, aktiviteter og måltider.

Relevante artikler
Demens

Demens

 

Læs mere

Alzheimers sygdom

Alzheimers sygdom

 

Læs mere

Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom

 

Læs mere

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter indenfor ældre- og demensområdet.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System