Parkinsons sygdom

Parkinsons er en kronisk lidelse, som langsomt forværres. Man mister flere og flere af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin og symptomerne er dopaminmangel. Læs mere om det her.

Kort om Parkinsons sygdom

Parkinsons er en kronisk lidelse, som langsomt forværres. Man mister flere og flere af de nerveceller i hjernen, som indeholder signalstoffet dopamin og symptomerne er dopaminmangel. Derfor behandler man bl.a. med dopamin, som kan forbedre bevægeevnen og reducere rystelser og muskelkramper. Ved for meget dopamin får man svært ved at holde sig i ro, så doseringen af dopamin er vigtig

Sygdommen indebærer en række motoriske og en række non-motoriske problemer. Hovedsymptomerne er rystelser i arme og ben, langsomme og træge bevægelser eller stivhed i musklerne. Som regel ikke det hele på samme tid, det kan dog ses på et senere stadie. 

De non-motoriske problemer drejer sig om hukommelse, uoplagthed, søvnproblemer og koncentrationsproblemer. 

7369

Erfaring og cases fra kunder

Ældre mand: Bedre balance og mere kontrol

Ældre mand med Parkinsons oplever, at han kan forhale symptomerne ved at bruge Nordic Sensi®Chair. Han er tidligere cykelrytter og cykler forsat mange km om ugen. Han har dog fået kraftigere symptomer, som kommer til udtryk ved forflytninger. Han har fået en mere trippende gang, har sværere ved at flytte benene og rejse/sætte sig. 

Han afprøver gyngestolen under et rehabiliteringsophold, hvor både fysioterapeut og manden selv oplever, at han efter vestibulære stimuli i gyngestolen, har bedre muskelkontrol. Han oplever en mere flydende gang og han kan lettere rejse/sætte sig. Han synes, at det er en stor tilfredsstillelse at kunne gøre noget selv og indkøber Nordic Sensi®Chair til privat brug i hjemmet.

Ældre mand: Bedre kognition og koncentration

Foruden motoriske udfordringer i form af rysten på sine arme og hænder, oplevede manden at være vældig træt hele tiden. Hans nattesøvn var meget svingende, med mange opvågninger. 

Hans hustru oplevede, at hans hukommelse og koncentration var blevet ringere den seneste tid, i takt med at også søvnen var blevet så dårlig. De lånte en fiberdyne i et par uger. Effekten kunne fornemmes efter den første uges tid, dels ved at søvnen blev mindre afbrudt og samtidig havde manden mere overskud og flere kræfter om dagen. Han fik mere ro på kroppen og det gav ham også mulighed for bedre at kunne klare udfordringerne i dagtimerne, både mht. at deltage i samtaler og kunne huske ting.

Sansning og hjælpemidler ved Parkinsons sygdom

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Men ved Parkinsons sygdom hvor man mister flere og flere nerveceller i hjernen, har det også indflydelse på den psykiske tilstand og hukommelse. Dette går også ud over sansning og perception og resulterer naturligt i nedsat trivsel, uro og manglende emotionel kontrol. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til mennesker med Parkinsons sygdom, kan bidrage til mere ro på kroppen. 

Wellness Nordic og Parkinsons sygdom

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter indgår typisk blandt de hjælpemidler, som mennesker med Parkinsons sygdom profiterer af. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind. Tyngdeprodukterne bidrager til mere ro på kroppen motorisk – som igen spiller en rolle for de non-motoriske udfordringer, som positivt således også kan påvirkes. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste voksne – og mere inaktive mennesker - er understimuleret. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesans og øge tolerancen for aktiviteten. 

Vi ser også, at flere mennesker med faldtendens kan få trænet balance og dermed reducere deres faldrisiko, ved at blive stimuleret via Nordic Sensi®Chairs forskellige programmer til vestibulær stimulering.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket fra fællesskabet i det sociale rum, fx dagligstuen på et bosted, hvor stolen ofte er placeret. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

other : The partial view '~/Views/Item/' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched: ~/Views/Item/
Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med parkinsons sygdom.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System