Udviklingshæmning og handicapområdet

Mennesker med udviklingshæmning og/eller visse handicaps har ofte behov for hjælp og støtte til at få dækket de helt basale behov som fx til at spise, drikke og få sin søvn.

Men også behovet for sansestimuli skal tilgodeses og hvis dette ikke sker, vil det typisk afspejles i adfærden hos fx beboere på institutioner. 

Mennesker har individuelle neurologiske tærskler eller følsomhed overfor sansepåvirkninger. Kan man ikke selv trække sig fra eller opsøge stimuli i omgivelserne eller give udtryk for egne behov, så er det en vigtig pædagogisk/terapeutisk opgave, at tilpasse stimuli til den enkelte, for at optimere trivsel og livskvalitet. 

Mange mennesker vil selv tilstræbe at tilpasse mængden af stimuli og påvirkninger, sige til og fra, opsøge eller undgå stimuli, afhængigt af behov. 

Ved udviklingshæmning eller handicaps, hvor man ikke selv kan regulere sansepåvirkningen, kan der både forekomme sansedeprivation (understimulering) og ”sanse-overload” (overstimulering). 

Det er derfor vigtigt som personale og pårørende, at kunne aflæse adfærd, da denne fortæller meget om sansebehov og trivsel.

Med målrettede stimuli kan adfærd og arousal påvirkes, både i nedad- og opadgående retning. Er der måske tale om en søgende adfærd, udadreagerende adfærd eller måske om en undvigende og for passiv adfærd, kan man ved at tilrettelægge passende doser af rette stimuli på rette tidspunkt både reducere og dæmpe arousal eller vække sanserne mere og dermed øge arousal, for højere grad af vågenhed og deltagelse. 

Sansestolen Nordic Sensi Chair med indbyggede sensoriske programmer, er et velfærdsteknologisk redskab til regulering af adfærd vha. stimuli til både balancesans, høresans, bevægesans og berøringssans. 

Tyngdedynerne fra Wellness Nordic i form af kæde-, fiber-, og ringdyner, bidrager ligeledes vha. sansestimuli til mere ro, både motorisk og mentalt.

Hjerneskade

Læs mere her

Spasticitet

Læs mere her

Udviklingshæmning

Læs mere her

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter indenfor handicapområdet.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System