Hjerneskade

En hjerneskade ? også kaldet en senhjerneskade ? er en skade på hjernen, opstået på grund af sygdom eller ulykke. Konsekvenserne er altid individuelle, da følgerne afhænger af, hvilke områder i hjernen, der er ramt. Læs mere om det her.

Kort om hjerneskade

En hjerneskade – også kaldet en senhjerneskade – er en skade på hjernen, opstået på grund af sygdom eller ulykke. Konsekvenserne er altid individuelle, da følgerne afhænger af, hvilke områder i hjernen, der er ramt. De mest synlige følgevirkninger er fysiske, i form af lammelser og svigtende motorisk kontrol. 

Selv efter alvorlige hjerneskader kan mennesker genvinde mange tidligere funktioner, da hjernens evne til at komme sig bl.a. indebærer, at overlevende hjerneceller kan danne nye forbindelse til hinanden. Ved hjælp af neurorehabiliteringsforløb kan de fleste mennesker med erhvervet hjerneskade blive i stand til at leve et aktivt og meningsfuldt liv, dog ofte på lidt ændrede vilkår, afhængigt af evt. funktionsnedsættelser, fysisk og kognitivt.

7365

Erfaring og cases fra kunder

Pige ramt af ulykke: Fra kronisk træthed til overskud og drømme om fremtiden 

Ung kvinde i 20’erne med senhjerneskade efter ulykke, led af kronisk træthed og søvnproblemer. 

Hun havde vanskeligt ved at falde i søvn og vågnede typisk 2-3 gange hver nat. Det påvirkede hendes humør, som ofte var dårligt. Hun havde ikke rigtigt energi og overskud til at være social og var opgivende ift. drømme og fremtidsplaner. Hun var i en ond spiral, som var svær for hende at bryde. 

Hun afprøvede en 8 kg fiberdyne og sov den første nat 10 timer uden opvågninger. Hun udtaler: ”Det var en skøn følelse af ro og af at jeg nu kunne mærke mig selv, roen spredte sig og jeg har sovet med dynen lige siden. I dag har jeg fået energi igen. Jeg har fået mig en hobby, et lille job som frivillig og jeg har fået mig en ven. Med andre ord har jeg nu overskud og drømme for fremtiden”.

Sansning og hjælpemidler ved hjerneskade

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Mennesker ramt af hjerneskade kan også have sanseforstyrrelser, både i form af nedsat fornemmelse af egen krop, typisk i den ene kropshalvdel, nedsat balance, ændret reaktionsevne og fx nedsat evne til at gå på trapper fordi vurderingen af afstande er ramt. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan være gode redskaber for mennesker med senhjerneskade, både i rehabiliteringsforløbet og efterfølgende. 

Wellness Nordic og hjerneskade 

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes ofte af mennesker med senhjerneskade, helt fra den akutte fase, gennem rehabilitering under indlæggelse og i den efterfølgende rehabilitering og udvikling. 

På rehabiliteringscentre anvendes sansestolene, særligt Nordic Sensi® Chair som en del af balancetræningen og for at give patienten fysiske pauser og ”hjerne-pauser”. 

Sansestolene skaber desuden et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres. Mange kan være præget af urolig adfærd og rastløshed, hvor også tyngdeprodukterne i vores sortiment giver god effekt. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. Andre har måske brug for at få skærpet vågenhed og opmærksomhed, før en aktivitet eller andet, de skal kunne deltage i.  

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste voksne – skade eller ej - er understimuleret gennem længere tid. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesans og øge tolerancen for aktiviteten. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket fra fællesskabet i det sociale rum, dagligstuen, hvor stolen ofte er placeret. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

God søvn er essentielt for rehabilitering, funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer og motorisk uro kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. 

Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både mere ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. 

Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med hjerneskade.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System