Forebyggelse af stress er en god investering

De fleste arbejdspladser ved, hvor stor en omkost-ning det er - både økonomisk og menneskeligt

- når medarbejdere rammes af stress. Hvis der i længere tid ikke har været nok fokus på trivsel og sundhed på arbejdspladser, kan det hurtigt vise sig på bundlinjen. For stress medfører, at medarbej-deren ikke yder sit bedste. Stressramte har f.eks.
- inden en længerevarende sygemelding - typisk en optakt med flere kortere sygemeldinger. Og i værste fald kommer en medarbejder slet ikke tilba-ge efter en lang sygemelding udløst af stress.

Øget arbejdspres kan i kortere perioder være både stimulerende og effektivt. Her performer medarbejderen maksimalt og yder sit bedste. Så udfordringen er ikke at overbeskytte medarbejde-ren, men sikre en sund balance mellem maksi-male præstationer og pauser for at forebygge, at arbejdspres ikke udvikler sig til stress - og i værste fald sygdom eller kollaps.

En Wellness Nordic® gyngestol eller massagestol er en god og effektiv metode til at forebygge stress hos medarbejderne. Mennesker, der på deresrbejdsplads har adgang til en Wellness Nordic® gynge- eller massagestol, opleves ofte som gladere, mere velfungerende og oftere tilstede. Også vægttæppet har vist sig effektiv som et godt supplement, fordi den booster den indre ro og afslapning, som gyngestols- og massagestolstera-pien giver den enkelte medarbejder.

Gynge- og massagestole kan naturligvis ikke stå alene, når det handler om at forebygge stress-problemer på en arbejdsplads. Men de er gode supplementer på vejen og effektive redskaber, fordi udgiften ikke står mål med de gevinster, en virksomhed kan opnå ved at forebygge for høje stressniveauer hos medarbejderne.

Når skaden er sket, og en medarbejder har fået diagnosen stress, er en Wellness Nordic® gyngestol eller en massagestol stadigvæk en god investering. For stolene kan – som supplement til anden effektiv behandling – med stor fordel anvendes til at opnå en beroligende og stressredu-cerende effekt og støtte kroppen i at genfinde den fysiske og psykiske balance.

Tekst m/billede

Stresstrappen er udarbejdet af Malene Friis Andersen, forsker, konsulent, forfatter, ph.d og autoriseret psykolog og Marie Kingston, konsulent, forfatter og autoriseret psykolog

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System