World Delirium Awareness Day

15. marts er der international delirium dag. World Delirium Awareness Day er en årlig begivenhed, der afholdes i marts for at øge bevidstheden om delirium og dets indvirkning på patienter, familier og sundhedssystemer.

Dagen afholdes af den Internationale Sammenslutning af Deliriumforeninger, iDelirium. Det er hensigten at gøre opmærksom på vigtigheden af tidlig anerkendelse og indgriben af delirium og at øge bevidstheden om den nyeste forskning, retningslinjer og bedste praksis på området.
Netop delirium og interesse for, hvordan man kan afhjælpe dette, er et fokusområde for Wellness Nordic, da vi beskæftiger os med non-farmakologiske produkter, som ofte anvendes indenfor sundhedsvæsnet, fx. Nordic Sensi Chair.

Læs mere om World Delirium Awareness Day

9007

Læs en spændende kunde reference fra Rigshospitalet i Glostrup.

Her kan du læse om, hvordan Nordic Sensi Chair anvendes i forebyggelse og behandling af Delirium

Eva Noer er klinisk vejleder og intensiv sygeplejerske på Afdeling for bedøvelse og intensivbehandling, afsnit 13 på Glostrup.

Intensiv Behandling, sengeafsnit 13 har tre underfunktioner:

  • Neuro Intensiv Stepdown Afsnit (NISA)
  • Opvågningsfunktion
  • Mobilt Akut Team

Eva Noer beretter: "I afsnittet modtager vi patienter med behov for tæt overvågning og behandling f.eks. i form af respiratorbehandling eller dialyse. Det kan skyldes svigt i vitale organer som lunger, hjertekredsløb og nyre, forværring af en kronisk sygdom, alvorlige infektioner, forgiftninger eller kritiske forstyrrelser i væske eller saltbalancen".

”Det primære formål med, at anvende Nordic Sensi Chair til NISA patienter med genoptræningspotentiale er fortrinsvist at bidrage til en hurtigere rehabiliteringsproces.
Så vidt muligt tilbydes patienterne nonfarmakologiske tiltag, mhp. at nedsætte risikoen for intensivt delir samt de bivirkninger, der følger med en delirøs tilstand. Her er stolen et virkeligt godt redskab!"

Dette er Eva Noer og hendes kolleger specialister i, og de har gode erfaringer med at anvende stolen i alle patientens indlæggelsesfaser på afsnittet.

"Det gav mening at teste Nordic Sensi Chair til de patienter, der ikke var perceptionsforstyrrede, altså de patienter der kan mærke sig selv, og som derfor er søgende i deres bevægelser. Her var ønsket at undersøge, om vi i stolen kunne afgrænse og lejre patienterne mhp. at de kunne finde ro og blive mindre søgende."

"Jeg mener, at det er kombinationen af sansestolens design som sikrer, at patienten hele tiden kan mærke sit tyngdepunkt, sammen med de sensoriske stimuli stolen tilbyder. Dét at vi også supplerer med den gode lejring, virker beroligende. Patienterne finder hvile og det er godt for restitution og den videre rehabilitering."

"Nogle patienter har lange indlæggelsesforløb og er glade for, at kunne anvende stolen som alternativ til at ligge i sengen. Vi vidste jo, at stolen var en succes inden for ældreplejen, hvor man bruger stolen til bl.a. agiterede borgere med delirøse tilstande og borgere med hjerneskader i forbindelse med iltmangel (anoksisk hjerneskade). Så vi tænkte, at vi formentlig med succes, også kunne anvende stolen til vores patienter med blodpropper/blødninger".

Læs hele kundecasen

Læs hvordan andre anvender Nordic Sensi Chair

Case :: Rigshospitalet
Case :: Rocking ICU

"Rocking ICU" forskning i gyngestolens effekt på patienter med delirium

Intensiv afdelingen på Rigshospitalet arbejder sammen med 4 andre intensivafdelinger i Danmark på et studie, der skal belyse effekten af gyngning i forhold til patienter med delirium.

I studiet undersøges effekten på mere end 150 patienter, hvoraf halvdelen dog er kontrolgruppe. Undersøgelsen er meget grundig, og resultaterne afventes med spænding. Forventeligt ser vi dem i løbet af 2023. Du kan læse hele protokollen for forskningen her.

Imens vi venter på resultaterne fra Rigshospitalets projekt kan vi blive klogere på non-farmakologiske tiltag ved delirium ved at læse et pilotprojekt om effekten ved gyngning fra Odense Universitetshospital.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System