Wellness Nordic tilbyder undervisning og oplæg om sansestimulering

Da vi sætter stor pris på at dele vores viden om sansestimulering og brugen heraf til flere forskellige målgrupper og formål, tilbyder vi oplæg og undervisning herom.
Vores dygtige ergoterapeut, Louise Knudsen kan bookes til sparring og oplæg om emnet i relation til borgere med særlige behov eller funktionsnedsættelser.

Oplægget tager udgangspunkt i læring om sanseapparatet, sansernes samhørighed og samspil.
Oplægget indeholder en gennemgang af de primære- og sekundære sanser samt eksempler på de udfordringer vi typisk oplever. Her taler vi om sansning som sprog og hvor vigtigt tolkning på adfærd, som fx selvstimulering og selvskade er, for at dække egne sensoriske behov.
Vi tager udgangspunkt i dagligdagen og dens indhold. Vi forholder os til bevidst doserede stimuli – men undersøger i lige så høj grad hvad, der påvirker os mennesker ubevidst ift. stimuli til sanserne.

Bliv klogere på forskellen i begreberne sansestimulering, sanseunderholdning – og lær om sanseintegrationsbehandling på baggrund af ”sultne sanser” og sensoriske behov.

Der vil ligeledes være fokus på arousal, - herunder hvad der hæmmer og hvad der øger arousal samt hvad der er godt at gøre sig overvejelser om ift. sansestimulering generelt.

8941
louise

Mød Louise

Sansestimulering i den daglige praksis vil være i fokus med praktiske eksempler, bl.a. med fokus på hjælpemidler i Wellness Nordics sortiment.

Der vil være mulighed for spørgsmål, cases mv. undervejs. Vi drøfter sansestimuli som non-farmakologisk tilgang og intervention, både som forebyggende tiltag, men vil også se på, hvordan vi ved at stimulere sanserne hensigtsmæssigt, kan få held til at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin.

Oplægget kan målrettes netop jeres målgruppe. Det kan foregå hos jer i egne rammer – men kan også afholdes i vores showroom i Espergærde. Oplægget er gratis og kan vare 1½ - 3 timer, afhængigt af jeres behov. Målgruppen er primært plejepersonale, sygeplejersker, pædagogisk-, social og specialpædagogisk personale samt terapeuter.

Kontakt os for at høre nærmere, tlf.: 5388 5650 eller lk@wellnessnordic.com 

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System