Videnskabelig artikel om Wellness Nordic Gyngestolen®

Læs den nyligt bragte videnskabelige artikel om Wellness Nordic Gyngestolen®.

Interessant og positiv læsning om, hvorledes man som plejepersonale, med en non-farmakologisk tilgang til mennesker med demenslidelser, kan øge livskvalitet for beboere på plejecentre og samtidig øge trivsel og arbejdsmiljø blandt personalet.

Da demenssygdomme er en stigende, kronisk tilstand blandt ca. 50 mio. mennesker på verdensplan, med 10 mio. nye tilfælde hvert år, skaber dette øgede udfordringer i plejesektoren.
Det kalder på nye tilgange som tilgodeser både de ramte, deres pårørende samt personale.
90% af mennesker ramt af demenslidelser udvikler BPSD.
Begrebet BPSD (Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) dækker over en række fysiske og psykiske adfærdsændringer, også kaldet neuropsykiatriske symptomer blandt mennesker med demens.
Der er tale om forstyrret adfærd i form af skiftende humør, ændringer i tanker og perception. Ofte resulterer BPSD i fysiske skader og psykisk påvirkning af de mennesker, som er omkring den dementramte.

Studiets formål var at få belyst, hvorvidt Wellness Nordic Gyngestolen® kan indgå som et redskab i de non-farmakologiske interventioner med henblik på reducere BPSD, reducere medicinforbruget og øge livskvaliteten hos mennesker ramt af demenslidelser. Samtidig ville man i studiet beskrive personalets erfaringer med tilgængeligheden af Wellness Nordic Gyngestolen® i den daglige demenspleje på plejecentre.

Resultaterne viser bl.a., at der blev konstateret en reduceret grad af BPSD, herunder nedsat agitation, apati, depression, irritation og natlige forstyrrelser blandt de deltagende.
Desuden oplevede personalet at de deltagendes livskvalitet blev øget.

Artiklen er bragt i OBM Geriatrics, LIDSEN Publising Inc. - Læs den her

4427
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System