TEMA: Nedbringelse af tvang i Psykiatrien

Regionerne har siden 2014 haft særligt fokus på at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien. Desværre viser de seneste tal fra Sundhedsstyrelsen, at der stadig er for mange patienter, som bliver udsat for tvang.

Faktisk er der sket en stigning i antallet af voksne, som udsættes for tvang.

Selvom antallet af bæltefikseringer er nedbragt, er antallet af personer som fastholdes, får akut beroligende medicin, tvangsindlægges, tvangstilbageholdes eller tvangsbehandles steget. 

Der er derfor fortsat behov for fokus på temaet, hvilket vi ofte hører fra vores kunder i psykiatrien, hvor man aktivt afprøver forskellige metoder og indsatser.

I vores dialog med sundhedsfagligt personale hører vi om forsøg med bl.a. bæltefrie afsnit, Low arousal-tilgang og forsøg med sanserum eller ”time out-rum”, hvor uroprægede eller konfliktfyldte situationer kan deeskaleres og hvor patienten - sammen med en medarbejder - kan trække sig tilbage og væk fra det øvrige miljø.

Som leverandør af sansestimulerende hjælpemidler sætter vi stor pris på, at kunne bidrage til at reducere tvang, voldsom adfærd og uro, da vores produkter ofte indgår i indsatsen for at nedbringe brugen af tvang.

Low Arousal-tilgangen er en ro-givende pædagogik og indebærer, at hjælpe udfordrede mennesker med at genfinde selvkontrol, ro og reducere oplevelsen af kaos. Når man formår at skabe tryghed, reduceres graden af uro og udadreagerende adfærd. Til formålet ser vi ofte inddragelse af vores sansestole og tyngdeprodukter, hvilket giver særdeles god mening, med sanseintegrationsteori i baghovedet.

Wellness Nordic Gyngestolen® har indbyggede sensoriske programmer, som skaber en Low Arousal-tilstand, uden brug af medicinering.

Vores sortiment af tyngdedyner og -veste er med at hurtigt at regulere arousal hos bruger og bidrage til en følelse af ”samling på kroppen”, tryghed og kontrol, ligeledes uden brug af medicinering.

Interessen og inddragelsen af disse non-farmakologiske tilgange, er heldigvis støt stigende.

I dag ses vores sansestole på flere og flere psykiatriske afsnit, på institutioner, i sanserum og i almindelige dagligdags miljøer som inventar, som hjælpemiddel, både forebyggende og i akut-situationer, som behandlingsredskab, til en ”pause-stund” - men også til aktivitets- og træningsformål og som et generelt trivselsfremmende redskab. 

Stolen gør en stor forskel på mange områder dagligt. At se stolen indgå i den generelle indsats for at nedbringe tvang i psykiatrien, er et af de indsatsområder, vi er virkeligt glade for at kunne bidrage til!

7035
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System