Snoezel-uge: Psykiatrisk Center Glostrup har god erfaring med sanserum

Som en del af Snoezel-ugen fortsætter vi med at sætte fokus på, hvad stimulering af sanserne kan gøre, for at påvirke trivsel og helbred, både fysisk og mentalt.

Snoezelhuse og sanserum er som bekendt til stor gavn for alle mennesker, men anvendes ofte dér hvor der ses tydelige behov for stimulering til et dysreguleret sanseapparatet.

På psykiatriske afdelinger er der ofte indrettet særlige sanserum/snoezelrum, hvor patienter kan få hjælp til at reducere angst og uro i løbet af dagen, men også til at forbedre nattesøvnen.

Nogle patienter oplever reduceret medicinforbrug - og der ses også, hos nogle, reduceret brug af tvang blandt patienter med psykiatriske lidelser.

Flere patienter giver udtryk for, at tyngdedyner giver dem følelsen af at være ”pakket ind i tryghed”, at den tunge dyne ”slukker for de grimme tanker” og at tyngdeveste kan give dem en følelse af, at have mere ”jordforbindelse og samling på kroppen”.

I sanserum oplever en del patienter at ”hulestemningen” i kombination med de særligt tilrettelagte sensoriske stimuli er med til at dæmpe den psykiske uro og samtidig frasorterer de stimuli, som virker forstyrrende.

På Psykiatrisk Center Glostrup har ergoterapeuterne god erfaring med at anvende sanserummenes muligheder i samarbejde med patienter.

Sanserummene tilbydes som regel før beroligende medicin – og jævnligt afholdes lægesamtaler i sanserummet. Patienterne er mere rolige og oplever det naturligt mindre stressfuldt i de sanselige rammer.

Se vores lille film med ergoterapeuternes beretninger fra både lukket og åbent afsnit.

7616
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System