Sanseoplevelser på Sødisbakke

Sødisbakke er et spændende, specialpædagogisk bo- og aktivitetstilbud for voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, smukt beliggende i Mariager i Region Nordjylland.

I anledning af Snoezelugen var Wellness Nordic inviteret til at præsentere vores sortiment af sansestimulerende hjælpemidler og redskaber for fagpersonaler og beboere.

Personalet er vant til at have fokus på stimuli til sanserne og arbejde målrettet med regulering af adfærd og trivsel. Dygtige specialpædagoger på Sødisbakke uddanner personalet i bl.a. neuropædagogik og brug af sansestimulering på interne kurser.

Specialpædagog Marlene Theager er en af de kompetente konsulenter på Sødisbakke, som har lang og bred erfaring på området.

Det fornemmes tydeligt, at personalet på stedet har viden om og interesse i at arbejde med non-farmakologisk tilgang og stimuli til sanserne, for at give beboerne så høj grad af trivsel og funktionsniveau, som muligt. Der blev afprøvet lystigt dagen igennem og flere af vores redskaber anvendes i dag på Sødisbakke med god effekt hos beboerne.

8672
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System