Mød Cocoon Care

Cocoon Care er en ny sansestol, der afskærmer brugeren og dæmper indgående stimuli. Cocoon Care har præinstalleret, afslappende musik fra MusiCure.

Cocoon Care er specielt udviklet til Care sektoren og anvendes både på plejehjem, institutioner, specialskoler og indenfor psykiatri.

Læs mere om Cocoon

8670

Retspsykiatrisk afdeling, Roskilde

I december 2021 slog Region Hovedstaden dørene op til en ny retspsykiatriske bygning, ”Udsigten”, specialiseret retspsykiatri på Psykiatrisk Center Sct. Hans.
Der er tale om en lukket behandlingsinstitution for psykisk syge mennesker, der har begået kriminalitet og er idømt en behandlingsdom, i stedet for en almindelig afsoningsdom, samt for sigtede under udredning eller mentalundersøgelse.

Byggeriet er et spændende, lavt og kompakt byggeri, der flot falder ind i det stærkt skrånende terræn på området. Arkitekturens samspil med omgivelserne gør, at der fra mange steder på det lukkede Psykiatriske Center er udsyn til Roskilde Fjord.

Der er i alt plads til 126 patienter. Rammerne er disponerede sådan, at det virker overskueligt for den individuelle patient. Retspsykiatrien er at betegne som en ”højrisiko-arbejdsplads” og er derfor naturligt sikret på alle måder. Den er også uden adgang for fx os som leverandører, men gennem en snak med fagleder for ergoterapien Neel Vang Lindrose Murmann har vi fået indsigt i, hvordan personalet arbejder med sansestimulering som en del af behandling og tilgang til disse patienter.

Sanseintegration anvendes med god effekt på retspsykiatrisk afdeling

Sanseintegrationsteorien anvendes i høj grad blandt stedets ergoterapeuter. Med stimuli til sanserne kan man regulere adfærd og bl.a. reducere uro og anvendelsen af tvang. Alle ergoterapeuter bliver bl.a. sendt på et 4 dages SI-kursus i udarbejdelse af sensoriske profiler. Med dette redskab kan personalet tydeliggøre, hvilke stimuli der beroliger og hvilke der ”trigger” fx voldsom og udadreagerende adfærd hos den enkelte.
Dette tiltag må siges at give et gevaldigt løft til Psykiatrien, udtaler Neel Murmann.

Når de sensoriske profiler er udarbejdet, bliver personalet endnu skarpere på at vurdere patienternes BVC-score, - et udtryk for patienternes grad af risiko for voldsom og udadreagerende adfærd og personalet får dermed bedre grundlag for at lægge optimale patientplaner, der bidrager til at forebygge uhensigtsmæssige situationer og adfærd samt bringe forskellige sansestimulerende hjælpemidler i spil.

Udover deciderede sanserum på hvert afsnit, tænkes sensoriske stimuli og Low Arousal ind i den generelle tilgang til de anbragte patienter.
Neel oplyser, at vores tyngdedyner og tyngdeveste hyppigt anvendes til at skabe ro, ”Low Arousal” tilstande og for at øge søvnkvaliteten, stabilisere døgnrytmen samt reducere den udadreagerende adfærd og anden uhensigtsmæssig uro - samt nogle gange for at ”vække” sanserne, hos de mere apatiske patienter.
Fiberdyner, fiberveste og ringdyner er således blandt de redskaber, der hyppigt anvendes og også jævnligt efterspørges af patienterne. Personalet oplever, at medicinforbruget kan reduceres, når der tænkes sanseintegrationsbehandling ind i den daglige behandling.

Fibervesten anvendes fx af en patient, der tidligere blev tvangsmedicineret pga. angst og psykose. Med fibervesten på, er patienten i stand til at sidde roligt og gennemføre behandlingssamtaler og være nærværende, trods paranoide tanker.
Fiber- og ringdynerne anvendes både ved nattesøvn men også i sofaer og stole i dagtimerne, hvor de fungerer som et behageligt, tungt tæppe, der samtidig stimulerer berøringssansen for at hormonet oxytocin kan udløses og reducere stress og uro.
Neel oplyser, at den styrkede fokus på SI-redskaberne blandt personalet har gjort, at personalet i højere grad tør bringe tyngdehjælpemidlerne i spil, har bedre viden om de forskellige tyngdedyner og -veste.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System