Massagestol som terapeutisk redskab i Psykiatrien

Som sundhedsfaglige konsulenter sætter vi stor pris på, når vore kunder deler deres erfaringer fra dagligdagen blandt beboere, borgere og patienter.

I øjeblikket ser vi en stigning i tendensen med at anvende massagestole som et terapeutisk redskab i Psykiatrien, hvilket vi erfarer, giver virkelig god mening, set ud fra et fysiologisk perspektiv.

Læs mere om massagestole

Her har en meget erfaren, kompetent og innovativ fysioterapeut i Psykiatrien delt sine erfaringer:

”Vi anvender ofte massagestole til vores patienter i Psykiatrien. Rent fysiologisk giver det rigtig god mening, da de fleste patienter med psykiatriske lidelser oplever at blive beroliget i massagestolen, af flere årsager.

Dels kan stolen nedsætte deres ofte høje grad af muskelspænding og dermed fremme afspænding i kroppen og dels kan stolen fungere som afledning i en svær og udfordrende situation, hvor man måske ellers ville se en voldsom og udadreagerende adfærd”.

7508

Sansestimulering med Massagestolen

Fysioterapeuten udtaler, "at han tydeligt ser, hvad der rent fysiologisk foregår for de psykiatriske patienter, når massagestolen gør en forskel. Ofte har patienter med manier, psykoser og skizofreni en hypersensitiv taktil sans og derfor svært ved overfladeberøring, hvorimod deres dybereliggende muskel-ledsans, bevægesansen/den proprioceptive sans er ret understimuleret og søgende efter sensoriske input. Derfor opleves det ofte som behageligt for patienten, at massagestolens stimuli giver dem netop den proprioception, der er behov for, for at bringe arousal ned og reducere tankemylder."

Massagestolen kan også anvendes til mennesker med udviklingsforstyrrelser

"Det samme gør sig ofte gældende for mennesker med udviklingsforstyrrelser og gennemgribende udviklingsforstyrrelser, hvor sanseintegrationsforstyrrelser hyppigt er en del af billedet. 
Som han uddyber, så ”er 20% af os hjerne og bevidsthed. De resterende 80% består af krop og sanser. Den dybe proprioceptive stimulering er derfor meget virkningsfuld, når man som psykiatrisk patient har en oplevelse af, at tankerne fylder ALT og fornemmelsen for kroppen er udvisket eller nedsat. Stimuleringen og massagen bidrager til bedre fornemmelse for egen krop og kroppens grænser. Særligt hos patienter med manier, hvor der virkelig skal ”high arousal stimuli” til, før de oplever noget, ses god effekt ved brug af massagestolens meget tydelige og – vil nogle mene – ret hårde stimuli til kroppen”.  

"Vi anvender også sansestolen Wellness Nordic Gyngestolen med succes hos os, men visse patientgrupper profiterer nogle gange bedre af massagestolen, så for os er det rart at have flere redskaber i værktøjskassen, da sanseapparatet er så individuelt hos os alle”

Læs mere om Gyngestolen

vi anvender
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System