Kære Sundhedsfaglige personale, du kan stadig nå det...

Kontakt os, hvis du er interesseret i et tilbud på en sansestimulerende løsning, der særligt kan tilpasses jeres målgruppe. Husk, der er mulighed for at afprøve, gøre sig erfaringer og vurdere effekt, inden leje eller køb.

December betyder indkøb, - også af hjælpemidler, inventar og behandlingsredskaber.

Vores konsulenter er klar med sparring og særlige tilbud, med udgangspunkt i netop jeres ønsker og behov.

Stimuli til sanseapparatet er en velkendt metode til at regulere adfærd og påvirke trivsel.

Når understimulerede sanser tilgodeses, viser det sig hurtigt at gøre en forskel, bl.a. i form af øget mentalt overskud, forbedret søvn- og livskvalitet samt nedsat brug af både medicin og tvang.

Flere og flere hospitaler integrerer nu vores sansestole i den daglige behandling af patienter; både på intensive, medicinske og neurologiske afdelinger.

I Psykiatrien har det i årevis været en naturlig tilgang, at arbejde med ”Low arousal” og andre non-farmakologiske tiltag og teknikker, som bidrager til mindre uro og reducerer fx tankemylder, selvskadende og udadreagerende adfærd. Hertil anvendes hyppigt Wellness Nordic Gyngestolen® med integreret MusiCure-musik og de lettilgængelige forprogrammerede, sensoriske programmer.

Interessant at se, hvordan det også breder sig inden for det somatiske område flere og flere steder i landet, hvor stolen nu også anvendes - ligeledes for at skabe tryghed, reducere medicinforbrug, skabe bedre betingelser for at håndtere smerter, stresstilstande samt for generel trivsel og hurtig rehabilitering.

I takt med Covid-19’s indtog og belastningen blandt sygehuspersonalet, har vi set flere eksempler på, at Wellness Nordic Gyngestolen® nu også anvendes som ”trivselsstol” eller ”pausestol” for det hårdt belastede sundhedspersonale, som i sansestolen hurtigt oplever en beroligende og afstressende tilstand, der ”genoplader” den mentale energi og fysiske overskud. Dét er en god investering i sundhedspersonalet!

Også døgninstitutioner, specialskoler samt ikke mindst lokalcentre og demensafsnit oplever tydelig, gavnlig effekt af sansestole og tyngdeprodukter som fiber- og ringdyner fra Wellness Nordic.

Wellness Nordic Gyngestolen® er med sine vestibulære stimuli i øvrigt også god balancetræning og kan dermed være med til at reducere faldtendens blandt borgere med nedsat balance.

Kontakt os, hvis du er interesseret i et tilbud på en sansestimulerende løsning, der særligt kan tilpasses jeres målgruppe. Husk, der er mulighed for at afprøve, gøre sig erfaringer og vurdere effekt, inden leje eller køb.

7063
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System