Forebyggelse af tvang, Psykiatrisk Center Glostrup

Brug af tvang i Psykiatrien er ødelæggende for god og tillidsfuld psykiatrisk behandling. Derfor arbejdes der målrettet på at nedbringe brugen af tvang på de psykiatriske sengeafsnit.

Ergoterapeut Ditte Hellberg, på afsnit 809 beretter om, hvordan de anvender sansestolen Nordic Sensi® Chair til patienter med bl.a. psykoser og skizofreni, mhp. at forebygge og nedbringe brugen af tvang.

Ifm. en mandlig patient i 30’erne, diagnosticeret med paranoid skizofren og mange indlæggelser bag sig, deler Ditte følgende: ”Han var svært forpint af sin psykotiske tilstand og hallucinerede på især syn- og hørelse. Han følte sig bl.a. forfulgt af ånder, som han både ser og hører. Under sin sidste indlæggelse blev han motiveret for at afprøve sansestolen ifm. indtagelse af PN-medicin, i svært forpint tilstand”.

”Patienten havde aldrig prøvet sansestolen før og var noget skeptisk. Han blev dog positivt overrasket og fandt sansestolen meget beroligende og effektiv ift. at finde roen hurtigere, fremfor at skulle afvente medicinsk effekt først. Patienten blev faktisk så begejstret for stolen, at han henvendte sig til afsnittets oversygeplejerske for at få navn på forhandler og pris på stolen”.

”Patienten fandt ro i stolens Relax-program, hvor han kunne ligge i ganske lang tid ad gangen. Ellers var han typisk omkringvandrende i afsnittet. Da patienten først havde gjort sig den gode erfaring med stolen, var han selv proaktiv ift. at bruge stolen forebyggende ift. medicinering og tvang”.

8990
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System