Denne uge er Snoezelen-uge ...

Og hvad er så det?

Ordet Snoezelen er en sammentrækning af de to hollandske ord ”snuffelen” og ”doezelen”, der betyder henholdsvis at ”snuse” og at ”døse”. Det er en aktivitet, der tilbydes mennesker, som har udfordringer med at bearbejde de sanseindtryk, som de gennem hverdagen er omgivet af og kan opleves som bombarderet med.

Snoezelen-aktiviteter er derfor kontrollerede, behagelige sanseindtryk med positive formål, tilrettelagt individuelt.  Ved at skabe en sanseramme, som giver brugeren ro, kan han ofte få overskud til mere aktivt at forholde sig til de tilbudte sanseindtryk. Mange målgrupper profiterer af Snoezelen, fx mennesker med udviklingshæmning, demenssygdomme, ADHD, autisme, psykiske lidelser og posttraumatisk stresssyndrom. og alm. overtræthed hos mange personer.

Mange institutioner har etableret deciderede snoezelhuse eller snoezelrum/sanserum, hvor særlig indretning, rammer og udstyr giver mulighed for at tilpasse og dosere stimuli i rette mængder til rette sansebehov. Sanserum har ofte forskellige temaer og formål; fx er ”røde rum” og ”grønne rum” oplevelsesrum, som animerer til brug af lyd, krop og stemme, mens ”blå rum” og ”hvide rum” typisk er afslapningsrum med vandseng og dufte, hvor personen kan ”døse” og finde ro.

Til dette formål ses typisk sansestolene fra Wellness Nordic, som en del af indretningen og udstyret. Sansestolen Wellness Nordic Gyngestolen® kan med sine indbyggede sensoriske programmer bidrage til at regulere brugerens ”arousal”, hjernens vågenheds- og opmærksomhedsgrad, og på den måde påvirke adfærd og trivsel.

Wellness Nordic Gyngestolen kan passe ind i flere kontekster ifm. Snoezelen og fås i både sort og hvid med flere farvevalg på de tilhørende covers.

7610

Charlotte Voetmann supplerer:

”Som Demens- og Neuropædagogisk konsulent og som telefonrådgiver på Demenslinien har jeg mange gode erfaringer med personer, som er kognitivt udfordret og derfor udtrættes hurtigt og deres brug af gyngestol. De finder ro ved den vuggende bevægelse frem og tilbage”.

”Indenfor demensområdet kommer personalet og pårørende ofte til kort overfor mennesker, som er meget rastløse og udskældende grundet al deres afmagt i ”at miste sig selv”. Det er personer, som via deres uro har en smittende og opslidende adfærd på sine omgivelser. Gang på gang oplever jeg, hvordan netop disse personer finder forbavsende ro gennem denne vuggende bevægelse”.

”Nogle har brug for kraftige stimuli for at kunne mærke sig selv. Derfor er det afgørende at personale og pårørende har et godt kendskab til, hvornår man anvender de forskellige typer musikprogrammer, der er indbygget i stolen, i forhold til den enkeltes arousal/anspændthed”.

”Jeg talte en dag på min telefonvagt med en kvinde, der havde demens, hun fortalte mig, at hun altid sad i sin gyngestol hver aften, fordi hun havde erfaret, at hun sov efterfølgende bedre”.

”Fra et specialpædagogisk plejehjem, der havde specialiseret sig i udadreagerende borgere med psykiatriske lidelser og mange års misbrug, havde personalet gode erfaringer med at borgere selv søgte gyngestolen, når sindet blev for slidt. Personalet oplevede humøret skiftede fra at være højtråbende og udskældende til en person, som virkede veltilpas med smil om læben, når han lå i gyngestolen. På de dårlige dage, havde han brug for at ligge der flere timer, for at finde sin indre ro igen”.

”Om natten var der andre beboere, som på skift søgte gyngestolen, når de ikke kunne sove. Derfor havde man placeret gyngestolen i et afskærmet hjørne af fællesrummet, så den var tilgængelig for alle og personalet kunne holde opsyn”.

”Uanset hvordan vi arbejder med Snoezelen og sansestimulering, så er det ”hjælperen”, der gør forskellen, dvs. den ansatte eller den pårørende. Det er vigtigt, at vi betragter Snoezelen og sansestimulerende metoder på lige for med alle andre behandlingsformer og ikke som aktivitet eller underholdning”.

”Og ifølge Sundhedsstyrelsens anbefaling bør der anvendes Snoezelen og sansestimulerende metoder før der gribes til medicinske behandlingsmetoder. Og kan man ikke undgå medicinsk behandling, skal der suppleres sideløbende med Snoezelen og sansestimulering, så den enkelte få hjælp til et værdigt liv”.

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System