Demensuge i Danmark!

I anledning af Demensugen, deler vi her én af vores gode cases fra vores kunder på ældre- og demensområdet

Case fra Odder kommune
"Det er jo tid, det bliver os givet... Og vi får borgere, som hviler meget mere i sig selv…!"

Hos Odder Kommune har man valgt at indkøbe hele 5 stk. Wellness Nordic®Gyngestolen (nu Nordic Sensi®Chair) til brug på ældre- og demensområdet.

Stolene står dels på Ålykkecentret, Stenslund og på plejeboligerne på Bronzealdervej.

Demenskonsulent og teamkoordinator Jette Kirkedal Sørensen fra Stenslund og fysioterapeut og velfærdsteknologiagent Pernille Søndergård Olesen fra Bronzealdervej, beretter her lidt om, hvordan sansestolene anvendes i dagligdagen.

Implementering af gyngestolene

"Vi lånte til en start først én stol, så endnu én. Vi fik dem ret hurtigt implementeret dengang i låneperioden, før Covid-19 havde holdt sit indtog. Vi er ret gode til at spotte, hvem der kan have behov for stimuli fra disse stole.

I starten var det typisk de borgere, vi var udfordrede omkring ift. at kunne hjælpe dem til en bedre hverdag med demenslidelser, som vi tilbød sansestolen til. I dag tænker vi den bredere ind, da alle borgere – OG personale - kan profitere af stolens sensoriske programmer.

Indkøbet blev besluttet, da vi i sansestolene så et redskab, der kunne øge borgernes trivsel og livskvalitet, når stimuleringen tilrettelægges fornuftigt, med specifikke formål og doseret optimalt til den enkelte".

"Heldigvis fik vi mulighed for at indkøbe stolene og lidt flere til."

Formålet med gyngestolene

"Formålet med indkøbene var, at stimulere til mere ro og tryghed, beroligelse ved angst men også at vække sanserne hos de borgere, som har dette behov".

Odder Kommunes interessante erfaringer - personalet beretter

Anvendelse til en borger med smerte

"Bl.a. har vi en borger, som er meget smerteplaget og som næsten ikke kan være nogen steder for sine smerter. Hun er sengeliggende det meste af tiden. Hende fik vi i stolen og hun oplevede en god stund med ro på kroppen. Smerterne var der stadig, men hun kunne håndtere dem bedre, under stimuleringen i stolen, i Relax-programmet, som beroligede hendes sanse- og nervesystem".

En borger med "udlængsel"

"En anden kvinde som har meget "udlængsel", med tendens til at gå meget omkring uden at kunne finde ro, er også glad for stolen. Hos hende oplever vi tydeligt, at en stund i stolen bidrager til mere ro på hendes krop. Hun efterspørger selv stolen nu og vil meget gerne ligge i den".

Alzheimers og gyngestolen

"Vi har en borger med Alzheimers, som dagligt får sit middagshvil i stolen. Her vælger vi det lange Comfort- program, for hun kan tåle en del, når hun gynger siddende. Hun får tydeligvis mere ro på sin krop og hendes trivsel er øget, siden vi er begyndt på daglige stimuleringssessioner til hende."

"En mandlig borger med uro, ville først slet ikke sidde i stolen. Men jeg erfarede, at hvis jeg sad ved siden af ham, med en hånd på hans arm, kunne han finde ro og blev siddende alligevel".

"Vi har også en borger, som lider meget af angst. Hun er glad for stolen og søger den selv. Hun føler sig meget tryg og beroliget under gyngningen og ved at ligge under fiberdynen".

Parkinson - gyngestolen skal afprøves

"Hos en borger med Parkinson overvejer vi, om stolens vestibulære stimuli kan give ham en behagelig oplevelse og være til gavn for kropsfornemmelsen. Måske kan Refresh programmet være aktuelt til ham, pga. den led-approksimation og proprioceptive påvirkning som foregår, når kroppen udsættes for de stillingsskift, stolens gyngebevægelser giver. Det vil vi nok gerne afprøve. Måske det kan bidrage til hans fornemmelse for sin egen krop".

Hvordan har Odder kommune implementeret gyngestolene?

"Som personale er det vigtigt, at vi og vores kolleger tager ejerskab i forhold til at få stolene bragt i spil. Corona-tiden har gjort os pressede på flere fronter og vi har da oplevet, ikke at være helt så reflekterede, målrettede og nærværende, som stolen kræver, når vi har igangsat stimuleringen. Det er helt klart indstillingen hos medarbejderne, der skal være drivkraften, for at få fuld valuta for stolens muligheder".

"Som ved alle andre forandringer, tager det lidt længere tid for nogle end for andre, at tage i mod og bruge stolens muligheder til vores borgere. Uvidenhed, usikkerhed og manglende kendskab kan være stopklodser for god implementering, - derfor tager vi også imod tilbuddet om løbende at kunne trække på konsulenterne fra Wellness Nordic, til en gang i mellem lige at få genopfrisket vores muligheder med stolen".

"Vi har hurtigt erfaret, at ja – det tager lidt tid i starten, at sætte sig ind i mulighederne og forberede borgeren på, hvad der skal ske. Men ret hurtigt giver det bonus og det viser sig, at det er tid, der bliver os givet, - tiden kommer mange gange igen og samtidig får vi borgere, som hviler meget mere i sig selv…!"

Andre anvendelsesmuligheder af gyngestolen

"Noget af det, der ligger i vores planer er, også at anvende stolen udendørs i kombination med de sansestimuli, naturen kan bidrage med; fuglefløjt, vind og de visuelle muligheder fra vores terrasser. Desuden skal vi have den prøvet til de borgere, der skal liftes ud og ind af stolen".

"Vi har også tanker om en meget råbende borger, hvor vi skal se, hvordan stimuleringen kan påvirke adfærden hos ham.
Nu vi ved, at stolens vestibulære stimuli kan træne balancesansen, vil vi have dette afprøvet hos borgere med faldtendens også".

"Vi vil i det hele taget tænke stolen mere ind også til de borgere, hvor det ikke lige er så oplagt og synligt, at der er et behov. Altså også til de mere "stille" borgere, hvor vi fx kan tænke Refresh-programmet ind, for at aktivere og vække sanserne lidt mere".

Gode muligheder i at anvende gyngestolen

"Og så vil vi have mere fokus på at være både undersøgende og bevidste om, hvornår på døgnet stolen skal på banen hos den enkelte, ift. formålet, - prøve at være ”skridtet foran” for fx at forebygge uro og angst. Også vigtigheden i, at lade personalet prøve det, vil vi lægge vægt på. Egne erfaringer er vigtige og vi har allerede set, at personalet lige bruger stolen selv, inden de fx skal ind til en af de mere udfordrende borgere".

"Så vi ser mange muligheder med vores investering i gyngestolene i kommunen"

8516
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System