Delirium

Hvad ved du om delirium?

Er du sundhedsfagligt personale, er din viden om delirium afgørende, særligt hvis du møder mennesker med demens eller ældre mennesker i dit arbejde.
Stort set alle mennesker med demens, der bliver indlagt på sygehuset på grund af anden fysisk sygdom, udvikler delirium.
Desværre overses tilstanden ofte, og det kan medføre forlænget indlæggelsestid, sætte fart i sygdomsudviklingen og medføre store funktionstab – og i yderste konsekvens – medføre en akut og livstruende tilstand. 

Delirium opstår pludseligt over timer til få dage, formodentligt pga. en inflammationstilstand i hjernen.
De udløsende faktorer til delirium er fysisk sygdom eller medicinpåvirkning.
Jo længere den delirøse tilstand varer, des større er risikoen for at få funktionstab og udvikle demenssygdom efterfølgende.
Som sundhedsfagligt personale er din viden om delirium, risikofaktorer, udløsende årsager, opsporing af delirium ved demens og behandling og pleje af borgere med delirium af afgørende betydning.
(Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens)

Vi oplever, at Nordic Sensi® Chair oftere og oftere anvendes til patienter i delir på somatiske sengeafsnit.
Det giver så god mening, at man netop her med non-farmakologiske tiltag i form af stolens sensoriske stimuli, påvirker sanse- og nervesystem positivt. 

Er du interesseret i at høre nærmere, låne og afprøve på dit sengeafsnit, kontakt os på: 53801094.

Læs mere om Nordic Sensi® Chair

8978
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System