Case, Ungeenheden, Jobcenter, Rødovre Kommune

Ditte Jensen, Indsatsvejleder, Ungeenheden, Rødovre Kommunes Jobcenter, deler her sine erfaringer med effekten af sansestol og sanserum i Ungeenheden.

"I Ungeenheden i Rødovre Kommunes jobcenter er vi meget optaget af, hvordan vi kan støtte og hjælpe unge tættere på beskæftigelse, i form af praktik, uddannelse eller job".

Nogle af de unge vi møder i Jobcenteret har udfordringer som rækker ud over ledighed, fx sociale, psykiske og/eller misbrugsproblematikker. Ved sådanne udfordringer er det vigtigt, at arbejde med det, som står i vejen for beskæftigelse. Derfor tilbyder vi de unge et samtaleforløb over 12 uger – med mulighed for forlængelse, når behov.
Samtalerne er ikke terapi, men har fokus på at give de unge nogle værktøjer til nemmere at kunne mestre forskellige udfordringer.
De personaler, som laver samtaleforløb er terapeutisk og psykologisk uddannede.

I vores fokus på redskaber, som kan være hjælpsomme, har vi igennem de seneste 6 måneder afprøvet sansestolen Nordic Sensi® Chair fra Wellness Nordic.

Sansestolen er indgået som en del af samtaleforløbene. Derudover har vi også anvendt høretelefoner med noise cancelling funktion, kædedyne, U-pude Hue lyspaneler i loftet. På den måde har vi skabt et mindre sanserum, hvor stolen i sammenhæng med ovenstående har givet de optimale rammer til at give ro på sanse- og nervesystemet.

Målgruppen har været unge mellem 18-29 år med sociale og psykiske udfordringer, herunder diagnoser som ADHD, angst, PTSD, personlighedsforstyrrelser, autisme og spiseforstyrrelser.
Der har været anvendt de to 20 minutters sensoriske programmer i sansestolen, hvor musikken og bassen i stolen har været tændt.

De unge har udfyldt et evalueringsskema før og efter brug af sanserummet og sansestolen. Der er blevet målt på parametrene kropslig uro, tankemylder/bekymringstanker, stress, angst og tristhed. De unge har skullet score på en skala fra 1-10.

Vores erfaringer med sanserummet og sansestolen er, at de unge oplever et fald på alle ovenstående parametre. (se grafer). Endvidere giver det dem ofte ro i flere timer efter brug af sanserummet og sansestolen, hvor de unge oplever at få energi til at gøre ting, som de ellers ikke havde fået gjort. Det kunne fx være at deltage i øvrige beskæftigelsesrettede tilbud eller andre ting, som tidligere har været en hindring i deres hverdag.

8676
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System