Smerter

Smerter kan variere i intensitet og betydning. De opdeles først og fremmest i akutte og kroniske smerter. De akutte har oftest til opgave at få os til at erkende en skade, reagere på den og måske beskytte et skadet område. Læs mere om det her.

7372

Erfaring og cases fra kunder

Yngre kvinde: Bedre nattesøvn trods smerter 

En yngre kvinde i 30’erne, ramt af leddegigt og plaget af mange smerter, dårlig nattesøvn og svært ved at finde ro om natten. Hun er kuldskær og har forsøgt sig med forskellige tyngdedyner på markedet, men har følt sig generet af lyd fra elementerne i dynerne og bryder sig samtidig ikke om at noget trykker mod kroppen. 

Hun lånte en 8 kg. fiberdyne og valgte, efter få uger, at købe den. Hun oplever, at hun med fiberdynen bliver hjulpet, både mht. kuldskærhed, håndteringen af smerterne og at hun vågner mere veludhvilet.  Så meget, at hun er startet på sin hobby igen. 

Kvinde m/fibromyalgi og slidgigt: Fra dårlig nattesøvn til mere energi 

Kvinde i slutningen af 60’erne havde i mange år lidt af smerter grundet fibromyalgi og slidgigt. Gennem årene havde hun afprøvet mange forskellige ting, dog uden større succes. 

Da hun hørte om fiberdynen valgte hun at afprøve denne og udtaler: ”Jeg fik en 6 kg fiberdyne på prøve. Jeg forsøgte i første omgang med 6 kg uden den helt store effekt. Derefter afprøvede jeg en 8 kg. fiberdyne, hvilket viste sig at være godt til mig. Den primære effekt for mig er, at jeg vågner om morgenen med en følelse af, at have været dybere nede i søvnen end tidligere. Dette har igen bevirket, at det tidsrum på dagen, hvor jeg har det bedst og kan klare mest, nu er blevet længere. Dvs. at jeg har mere energi end tidligere, hvilket er dejligt”

Kvinde m/gigtsmerter: Positiv påvirkning af smerteanfald 

Kvinde i 70’erne, dårlig søvnmønster gennem 6 år, grundet gigtsmerter. Har forsøgt mange ting, herunder cannabisolie og stærk, smertestillende medicin. Alt med effekt, men kun for kortere perioder og med bivirkninger. Hun holder sig i gang med vandgymnastik og bruger mindfullness ved smerteanfaldene. 

I dagcenter anvender hun Nordic Sensi®Chair og på et tidspunkt også vibrationsmadrassen i gyngestolen. Dette giver hende en oplevelse af, at smertereceptorerne bliver ”forvirrede” som hun siger, for smerterne bliver mindre. 

Om natten supplerer hun med en fiberdyne på 6 kg og til dette udtaler hun: ”Det er som om jeg sover dybere og føler mig i hvert fald mere udhvilet, når jeg vågner”.

Sansning og hjælpemidler ved smerter 

Smerte er en personlig oplevelse og defineres af den internationale smerteorganisation som ”en ubehagelig sanse- og følelsesmæssig oplevelse”. Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. 

Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. I forbindelse med smerter opfatter hjernen smertefulde påvirkninger fra hud, sener, muskler, led og organer via smertereceptorer. Signaler fra hjernen vil kort sat enten dæmpe eller forstærke smerteoplevelsen. Vores følelsesmæssige og kognitive tilstand påvirker vores smerteopfattelse og vores smertehåndtering. 

Smerteoplevelse er også en del af den proces, der kaldes for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan indgå i den smertelindrende behandling eller i forbindelse med at lette håndteringen af kroniske smerter. 

Wellness Nordic og smerter

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes ofte af mennesker med smerteproblematikker. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres. Mange mennesker med kroniske smerter kan være præget af angst, uro, rastløshed og utryghed. 

At kunne skabe mere ro og reducere ængstelse gør, at fx mindfulness øvelser og andre håndteringsredskaber kan udøves, for at lette smertesituationen.  

De non-farmakologiske hjælpemidler som vores tyngdeprodukter, er udbredte og populære, idet smertepatienter typisk i perioder får en del medicin. Når der kan skabes aflastning for krop og hoved på en ikke-medicinsk måde med en sansestimulerende dyne og nattesøvnen kan få en hjælpende hånd, helt uden bivirkninger, har det stor værdi, både menneskeligt og i et sundheds- og samfundsmæssigt. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn og til det formål anvendes typisk Relax-programmet. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste voksne - og særligt blandt mere inaktive mennesker – er understimuleret gennem længere tid. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesans og øge tolerancen for aktiviteten. 

Vores konsulenter og terapeuter sørger altid for, at personale som betjener Nordic Sensi®Chair bliver godt klædt på ift. stolens funktioner og mulighederne deri. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket fra fællesskabet i det sociale rum, fx dagligstuen, hvor stolen ofte er placeret. 

Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Også søvn spiller en stor rolle for både håndteringen og oplevelsen af smerter. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne som nævnt gøre en stor forskel. 

Tyngdedynerne findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop, hvilket er essentielt ifm. smertehåndtering. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret angst og utryghed, giver øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Ved smerteproblematikker kan der ofte være en del individuelle hensyn at tage, hvorfor vi altid anbefaler, at man rådfører sig med vores ergoterapeuter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at utryghed og uro reduceres. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med smerter.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System