PTSD og stress

Stress er en tilstand vi alle kan opleve, hvis vi står over for større udfordringer i enten arbejds- eller privatlivet. Læs mere om, hvordan Wellness Nordic hjælper personer med PTSD og stress.

Kort om PTSD

Forkortelsen står for post traumatic stress disorder og på dansk posttraumatisk stresslidelse. Tilstanden kan ramme alle, som har været udsat for alvorlige, traumatiske og livstruende oplevelser, fx overfald, voldtægt, incest eller krig. Ved PTSD genoplever man den/de traumatiserende oplevelser ufrivilligt, visuelt og sansemæssigt i både tanker og drømme.

Man vil ofte forsøge at undgå situationer, der kan minde om eller ”trigge” de traumerelaterede følelser, fx steder, mennesker, lyde, lugte mv. Ofte er det vanskeligt for den PTSD-ramte at slappe af og sove, da man hele tiden er i ”alarmberedskab”, også kaldet hyperarousal. Ca. hver tredje person som oplever en traumatisk begivenhed, udvikler PTSD. Den ramtes psyke rammes på både hukommelse, krop, følelser, handling, mening og relationer.

Kort om stress

Stress er en tilstand vi alle kan opleve, hvis vi står over for større udfordringer i enten arbejds- eller privatlivet. Korvarigt stress er ikke skadeligt, - det kan tværtimod medføre en række fysiske, psykiske og adfærdsmæssige reaktioner, som skærper din opmærksomhed og ydeevne - en vigtig mekanisme ved fx deadlines på job, eksamenstid eller lign. Men når udfordringerne er drevet over er det vigtigt, at krop og hoved restituerer, så tilstanden ikke fortsætter og risikerer at udvikle sig til en langvarig stresstilstand.

Langvarig stresspåvirkning kan have en meget negativ indflydelse på det generelle helbred. Tilstanden opstår, når der er en ubalance mellem de udfordringer man møder og de muligheder man har, for at kunne håndtere dem. Fx alvorlige livsbegivenheder, belastninger i arbejds- eller privatlivet, for lidt fritid eller restitutionsmulighed. Helbredet påvirkes negativt på den måde, at risikoen for hjerte- og karsygdomme øges, kroniske lidelser forværres, risiko for depression øges og det samme gør risikoen for ulykker.

7338

Erfaring og cases fra kunder

Mand, tidligere udsendt som soldat: Dynen slukker for mine flash-backs

Mand i 40’erne beretter om sin situation. Han er efter adskillige udsendelser som soldat nu uarbejdsdygtig, grundet PTSD. Han har store sociale problemer, døgnrytmen i perioder ikke-eksisterende. Han udtaler: ”Jeg kan i dag kun 2 ting: Jeg kan træne og jeg kan ligge under min 12 kg tunge dyne. Kun når jeg gør de 2 ting, kan jeg holde ud at være til. Uden dynen havde jeg ingen søvn fået. Fiberdynen giver mig ro i hovedet og slukker for de værste flash-backs, som ellers længe har gjort det umuligt for mig at sove”.

Mand, tidligere udsendt: Med fibervesten kan jeg være social igen

Mand i 30’erme, sygemeldt veteran med PTSD, angst og socialfobi. Når han skal være sammen med andre, sin familie eller sociale sammenhænge, følte han behov for ”et eller andet”, der kunne støtte og hjælpe ham. Men fibervesten på 5 kg føler han, at han bedre kan deltage i de sociale sammenhænge, han ellers før blev meget påvirket af. Har fået den bevilget af sin kommune og kan nu komme mere ud, træner og kan deltage i en gruppe for krigsveteraner, hvilket han føler hjælper ham videre.

Kvinde, stresssygemeldt: Falder hurtigere i søvn og oplever mindre tankemylder

Kvinden har i gennem meget lang tid haft store udfordringer med sin nattesøvn. Har været stressramt i sit job og er i gang med et rehabiliteringsforløb mhp. at komme tilbage i sit job. Via fysioterapeut henvist til Wellness Nordic for afprøvning af tyngdedyne. Prøver et par forskellige og finder frem til, at en fiberdyne på 6 kg. virkeligt hjælper hende til at reducere tankemylder og gør, at hun hurtigere falder i søvn. Ved jobopstart oplever kvinden, at den forbedrede søvnkvalitet nu bidrager til, at hun bedre kan koncentrere sig, har mere overskud og føler sig både mere udhvilet, effektiv og i balance.

Sansning og hjælpemidler ved PTSD og stress tilstande.

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang.

Ved PTSD reagerer man ved at genopleve de traumatiserende begivenheder som kropslige oplevelser, som man sansede dem, da de skete. Sanseindtryk fra de traumatiserende hændelser brænder sig fast i erindringerne og kan således sanses påny, hvis lignende sanseindtryk trigger eller hvis sanserne af sig selv genoplever det voldsomme.

Kroppen reagerer på fx duft, berøring og lyde uden at det nødvendigvis har direkte forbindelse til det traumatiserende. Det kan udløse angst og bidrage til at fastholde den PTSD-ramte i et øget alarmberedskab. Personer med PTSD har ofte stærke reaktioner og følelser som had, raseri og vrede i en form, der kan være svær at kontrollere. Dette er en af grundene til, at vi ofte ser at mennesker ramt af PTSD isolerer sig fra omverdenen eller undgår sociale arrangementer.

Med sansestimulerende hjælpemidler kan adfærd og trivsel påvirkes i positiv retning.

Wellness Nordic, PTSD og stresstilstande.

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt på psykiatriske afdelinger, også hos patienter med PTSD.

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres så man oplever følelsen af, at være lidt afskærmet.

Tyngdeprodukterne bidrager til forbedret fornemmelse for egen krop, reducerer uro, både motorisk og mentalt og bevilges ofte til patienter og borgere med svære psykiatriske lidelser.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans.

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, hvilket er vigtigt at være opmærksom på og få tilpasset, når der er tale om mennesker med sensoriske udfordringer.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind.

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste;

Søvn og døgnrytme rammes ofte, hos mennesker med psykiske lidelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger.

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb.

Fiberveste kan bidrage til øget kropsfornemmelse og dermed bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv.

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med PTSD og stress.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System