Psykose

Psykose er en psykisk tilstand, hvor opfattelsen af virkeligheden ændres. Det sker enten pludseligt eller mere langsomt over tid. Læs mere om, hvordan Wellness Nordic hjælper personer med psykoser.

Kort om psykose

Psykose er en psykisk tilstand, hvor opfattelsen af virkeligheden ændres. Det sker enten pludseligt eller mere langsomt over tid. En psykose påvirker evnen til at tænke, føle og opleve. Sanserne forvrænges, indtryk er måske forstærkede og man kan have en fornemmelse af fx at blive overvåget, forfulgt, høre stemmer eller se ting, som andre ikke kan se. 

Psykoser opstår som følge af en kombination af biologiske, psykologiske og sociale påvirkninger. Det er helt individuelt, hvad der stresser det enkelte menneske, men er man psykisk robust, skal der en stor ydre belastning til, for at udløse en psykose. Omvendt, er man psykisk sårbar, skal der mindre til at udløse en psykose.

7337

Erfaring og cases fra kunder

Personale, psyk. afdeling: Massage og tung dyne giver bedre søvnkvalitet 

Personalet beretter, at en psykotisk og langtidsindlagt patient, præget af uligevægt og svære perioder, oplever mere stabilitet og tryghed efter brug af en ringdyne på 10 kg. ”Han bruger dynen både om natten og til et hvil i dagens løb.

Desuden oplever både denne patient samt adskillige flere som ham, at en tur i vores massagestol virkelig giver dem noget godt. Den dybe proprioceptive stimulering som en massagestol kan give dem, bidrager kraftigt til at de bliver bedre til at fornemme sig selv, også når de har det rigtigt svært. Så massagestolen bliver flittigt brugt hos os”.

Personale, lukket psyk. afsnit: Sanseterapi reducerer destruktiv adfærd og bæltefikseringer

Personalet fortæller, at sansestolen med forskellige programmer ofte anvendes ved destruktiv, aggressiv adfærd hos psykotiske patienter. De oplever, at der ofte kan reduceres i medicinforbruget når de bringer de sansestimulerende redskaber ind i den daglige tilgang - og samtidig bidrager redskaberne i deres indsats for at reducere antallet af bæltefikseringer. Gyngestolen køres ofte ind i afdelingens sanserum, hvor den anvendes med succes i kombination med fiberdyne og en blød, kropsafgrænsende U-pude.

Sansning og hjælpemidler ved psykose

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang.

Sanseudfordringer er typiske ved psykose, som påvirker sanseindtryk kraftigt. Da følelsesregulering som følge af den psykiske tilstand er udfordret, er det vigtigt at forsøge at hjælpe personen med bedre kropslig kontakt med sig selv og ikke mindst til bedre døgnrytme og søvnkvalitet.

Med sansestimulerende hjælpemidler kan adfærd og trivsel påvirkes i positiv retning.

Wellness Nordic og psykose

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt på psykiatriske afdelinger, også hos patienter med psykose.

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres så man oplever følelsen af, at være lidt afskærmet.

Tyngdeprodukterne bidrager til forbedret fornemmelse for egen krop, reducerer uro, både motorisk og mentalt og bevilges ofte til patienter og borgere med psykiatriske lidelser.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer. Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans.

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, hvilket er vigtigt at være opmærksom på og få tilpasset, når der er tale om mennesker med sensoriske udfordringer.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind.

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste;

Søvn og døgnrytme rammes ofte, hos mennesker med psykiske lidelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger.

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb.

Fiberveste kan bidrage til øget kropsfornemmelse og dermed bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv.

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Har du brug for rådgivning om, hvordan vores hjælpemidler kan afhjælpe psykose udfordringer?
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System