Psykisk sygdom

En psykiatrisk diagnose er et navn for en gruppe symptomer, der optræder sammen og derved udgør en bestemt psykisk sygdom. Læs mere om, hvordan Wellness Nordic hjælper personer med psykiske sygdomme.

Hvad er en psykisk sygdom?

En psykiatrisk diagnose er et navn for en gruppe symptomer, der optræder sammen og derved udgør en bestemt psykisk sygdom.

Blandt de mest almindelige psykiatriske diagnoser er:

7336

Psyke og sansning

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang.

Sanseindtryk sætter gang i vores hukommelse og følelsesliv. Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter, men bliver ofte forstyrret, forstærket eller reduceret ved psykisk sygdom.

Vi har hver især vores egne sansemønstre. Når fx duften af kaffe rammer vores lugtesans, vil det hos mange mennesker udløse den respons, at man får lyst til en kop kaffe. Sanseinput udløser altså en respons.

Ved sanseforstyrrelser, under fx psykisk sygdom, sker den naturlige respons ikke – og derfor kan både adfærd, motorik og følelsesliv blive anderledes. 

Man anvender i stigende grad sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger i behandlingen af psykiatriske patienter, dels mens de er indlagte, dels også for at øge deres funktionsniveau i eget hjem, for en så normal hverdag som muligt. 

Som patient, behandler eller pårørende er det vigtigt at vide, hvilke stimuli der er behov for. Er der tale om såkaldt ”sansesult” eller undgås specifikke stimuli, fx berøring eller lyd. Altså hvad reageres der positivt på og hvad reageres der evt. mindre positivt på.

Med den rette tilgang og rette dosering af stimuli, kan man heldigvis øge trivslen og livskvaliteten.

Psykisk sygdom er Danmarks største folkesygdom.

Flere danskere lider af psykisk sygdom end af kræft, diabetes og hjertesygdomme. Antallet har desværre været stærkt stigende de senere år og det betyder, at rigtigt mange mennesker i løbet af tilværelsen rammes af psykisk sygdom, på den ene eller den anden måde.

Både børn, unge og voksne rammes og har perioder, hvor livet gør ondt. På trods af dette, er psykiske lidelser og psykiatriske sygdomme ofte et tabubelagt emne, som desværre besværliggør udfordringerne yderligere, - både for de sygdomsramte og deres pårørende.

Psykisk sygdom gør uddannelse og arbejdsliv svært eller umuligt for mange og har store menneskelige og økonomiske omkostninger i vores samfund.

Gennem viden og åbenhed, kan vi alle bidrage til en aftabuisering af psykisk sygdom og en større forståelse kan lette tilværelsen for mange mennesker, som rammes af psykiske sygdomme.

Hjælpemidler til psykiske lidelser

Psykisk sygdom kan behandles medicinsk, ofte i en kombination med ikke-medicinske, også kaldet non-farmakologiske tilgange som fx terapi og målrettet sansestimulering. De non-farmakologiske muligheder bidrager til, at bivirkningerne ved medicin reduceres og er samtidig de mindst indgribende tiltag i patienternes tilværelse.

Med sansestimulerende hjælpemidler kan man tilgodese patienternes individuelle sensoriske behov og dermed påvirke oplevelse, adfærd og trivsel, uden medfølgende bivirkninger for den ramte.

Ofte er sanseapparatet – og dermed sansninger, oplevelser og adfærd – forstyrret og temmelig påvirket ved psykisk sygdom. Det betyder, at der er behov for særlige stimuli til visse sanser. Typisk har patienter svært ved både at fornemme egen krop, omverdenen og er kraftigt påvirket af søvnproblemer og –underskud.

Sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter indgår typisk som vigtige redskaber i den ”værktøjskasse” personalet har til rådighed, for at skabe trivsel blandt indlagte patienter. Man finder både vores sansestole, tyngdedyner og –veste på sengeafsnit, ambulatorier, terapier, sanserum og til generel brug for at reducere uro eller i indsatsen for at nedbringe brugen af tvang på psykiatriske sengeafsnit.  

Mange kan være præget af urolig adfærd, motorisk uro og rastløshed. Nogle vender op og ned på døgnet og er måske frustrerede, ulykkelige og utrygge.

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres, for at de kan udholde at være i enten fællesskab eller eget selskab.

At kunne skabe mere ro, reducere angst og negative tanker hos mange, har meget stor værdi, både for den ramte, men også for personalet som oplever, at man med enkle non-farmakologiske redskaber, kan gøre så positiv en forskel.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer. Hvert program har sit eget formål. Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle patienter har behov for at finde ro, både mentalt og motorisk, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. Andre har måske brug for at få skærpet vågenhed og opmærksomhed eller for at få distraheret tankemylder og sorte tanker.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans.

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, så oplevelsen bliver behagelig, uanset sensitivitet for de forskellige stimuli fra stolen.

Vores konsulenter og terapeuter sørger altid for, at personale som betjener Nordic Sensi®Chair bliver godt klædt på i forhold til stolens funktioner og mulighederne deri.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro.

Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Tyngden over kroppen bidrager til ro, - dels fordi brugeren opnår bedre fornemmelse for sin egen krop, dels fordi tyngden bidrager til en dybere og roligere vejrtrækning hos de fleste brugere. Dermed bringes arousal (hjernens vågenhed) ned og rent fysiologisk sker der en frigivelse af kroppens eget ”velværehormon” oxytocin, som samtidig reducerer kroppens stresshormoner.

Den indbyggede bengynge sørger desuden for en aktiv siddestilling som gør, at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder i stolen og ellers har ro på krop og sind.

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket fra fællesskabet i det sociale rum, dagligstuen, hvor stolen ofte er placeret. Erfaringer viser, at selv de meget urolige kan sidde og finde ro i Abrace gennem længere tid, end ellers.

Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste

Sansestimulerende tyndeprodukter som fx fiberdyner og ringdyner kan bidrage til en bedre fornemmelse for egen krop, være med til at skabe ro, tryghed og en følelse af, at kunne ”slukke” for tankemylder, når vægten fra den tunge dyne eller den tunge vest omslutter og afgrænser kroppen, som dermed ”giver slip” og lader op.

Tyngden stimulerer bevægesansen og den taktile stimulering fra ringene er med til at udløse det beroligende ”velværehormon” oxytocin, som får kroppen godt ned i gear og samtidig nedsætter kroppens stressniveau.

Søvn spiller en meget stor rolle for vores funktionsniveau og trivsel. Da mange mennesker med psykiske lidelser er ramt på deres søvnkvalitet og døgnrytme, kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel, - både hvad angår udfordringer med at falde i søvn, for let søvn og mange opvågninger.

Tyngdedynerne findes i vores sortiment i forskellige versioner og med forskellige vægtkategorier, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er helt individuelt, er det vigtigt, at man vælger den variant, der som udgangspunkt er det bedste match.

Til at vejlede herom, har man altid mulighed for at kontakte vores sundhedsfaglige konsulenter/terapeuter, for råd og sparring.

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge.

Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparatet og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb.

Med fiberveste gives de samme sansestimulerende input til kroppen, men disse er til brug i dagtimerne.

Med fibervestene skabes en følelse af at have ”samling på kroppen”, de kan anvendes både forebyggende, i forbindelse med aktivitet og ved fx overstimulering.

Kontakt os for at høre mere om vores hjælpemidler.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System