OCD/Tvangshandlinger

OCD er en psykisk lidelse med tvangstanker og ofte også tvangshandlinger, fra mild grad til svært invaliderende grad. Tankerne er generende og svære at modarbejde. Du kan i denne artikel læse om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med OCD.

Kort om OCD

OCD er en psykisk lidelse med tvangstanker og ofte også tvangshandlinger, fra mild grad til svært invaliderende grad. Tankerne er generende og svære at modarbejde. De kan handle om frygt for skade på sig selv eller andre, frygt for smitte eller overdrevent behov for symmetri og orden. Tvangshandlingerne er ritualer eller handlinger i bestemte mønstre, fx vaske-/rengøringsritualer, kontrol-og tælleritualer eller symmetri- og ordensritualer.

7341

Erfaring og cases fra kunder med OCD-patienter

Personale på psykiatrisk afdeling: Stol med beroligende effekt 

Vores patienter er meget glade for sansestolen Nordic Sensi®Chair, som står i vores sanserum og bliver brugt flittigt. Den bliver primært brugt til at dæmpe arousal. En del af vores patienter bruger den fast inden sengetid, fordi den har en beroligende effekt.

Ung mand plaget af tvangshandlinger: Bedre kontrol over tanker og handlinger

Bostøtte hos ung mand, plaget af mange tvangshandlinger oplyser, at fibervesten har hjulpet ham til bedre at kunne kontrollere sine mange tvangstanker, som styrede hans mange rituelle tvangshandlinger hver gang han skulle ud ad døren. Nogle dage var det tidligere så slemt, at det kunne tage ham uendelig lang tid at komme afsted, da ritualer spændte ben for ham og flere gange skulle ”startes forfra”.

Efter nogle ugers brug af fibervesten, følte han, at han fik mere kontrol og styr på sine tanker – og kunne ændre noget på sine mange ritualer, fordi hans tanker ikke på samme måde kontrollerede ham. Han bruger den fortsat og tager den på som noget af det første om morgenen. Når først han er afsted har han den ikke nødvendigvis på resten af dagen, - det kommer lidt an på graden af hans udfordringer og stress niveau.

Pige, psykiatrisk afdeling: Pause fra katastrofetanker

Hun oplevede bedring med ringdyne på 10 kg og personalet udtaler: ”Under ringdynen oplever hun klart en pause fra alle katastrofetankerne, der fylder hos hende, når hun skal sove. Angsten aftager og hun falder hurtigere i søvn under dynen”. Selv udtaler hun: ”Først når jeg ligger under ringdynen, føler jeg mig tryg og kan slippe nogle af mine ritualer.” Personalet oplever, at alle de ritualer hun har omkring spisesituationer bliver lettere for hende at håndtere og distancere sig fra, efter at hun nu bruger ringdynen fast.

Siden har pigen også fået en fibervest. Hun udtaler om den, at hun med vesten på ”nu bedre kan gøre det, jeg skal. Tankerne kan jeg bedre skubbe væk, når jeg med vesten på bedre kan fokusere på det, der virker for mig. Vesten giver mig en tryghed og en følelse af, at jeg selv kan bestemme og ikke bliver styret”.

Mand, selvskadende tvangshandlinger: Madras m/stimuli ændrer adfærd

Personalet oplevede, at beboer med udviklingshæmning havde tvangshandlinger, som tog til og blev meget voldsomme. Han er glad for sansestolen Nordic Sensi Chair og har selv købt den. Men da hans voldsomme, selvskadende adfærd tog til, var der planer om at få monteret en sele i stolen, for at han ikke kom til skade, idet hans bevægelser var så voldsomme.

Personalet fik anbefalet at afprøve vibrationsmadrassen til stolen, hvilket nu har så stor og positivt effekt på manden, at der ”ikke længere er behov for sele og den selvskadende adfærd er ændret til, at manden igen falder til ro i stolen, ligger og laver gode, rolige lyde og ikke har lyst til at komme ud af stolen igen”.

6-årig dreng med ASF og tvangshandlinger: Positiv effekt af dyne 

Drengen er plaget af tvangshandlinger og søvnproblemer, forskellige tiltag har ikke haft effekt. Kommunen har nu henvist til Wellness Nordics ergoterapeuter for afprøvning af tyngdedyne. Ringdyne på 6 kg. afprøves med rigtig god effekt. Drengen falder hurtigere i søvn om aftenen, finder hurtigere ro når han putter sig med den. Desværre trækker bevillingsprocessen ud og dynen returneres. Uroen hos drengen vender retur men familien vælger selv at indkøbe. Efter modtagelse af ringdynen mærker familien hurtigt, at drengen igen finder ro og selv efterspørger dynen, også om dagen når han har brug for en pause. Tvangshandlingerne ses stadig, men er mindre udpræget end før brug af ringdynen.

Sansning og hjælpemidler ved OCD

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang.

Ved OCD i svær grad fylder tvangstanker og –handlinger så meget, at frygt og angst påvirker adfærd i en grad, der går ud over trivsel og funktionsniveau. Tankerne kan galoppere afsted og styre det hele og derfor er det vigtigt, at arbejde med tankerne.

Til dette formål er sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger ofte inddraget, da de kan bidrage til bedre at kunne håndtere tankerne.  

Wellness Nordic og OCD

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt ved psykiske lidelser og udfordringer, også ved tvangstanker og -handlinger.

Vores sansestole og tyngdeprodukter findes på en lang række psykiatriske afdelinger, bosteder og hjemme hos borgere, som er psykisk udfordrede, også med OCD i forskellig grad.

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres og med tyngdeprodukterne oplever mange med tvangstanker, at de bedre opnår kontrol over tanker og handlinger.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans.

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind.

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste;

Søvnen rammes ofte, hos mennesker med angstlidelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger.

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb.

Fiberveste kan bidrage til at reducere tankemylder, tvangstanker og –handlinger. Oplevelsen af bedre grounding og roligere åndedræt kan ofte hjælpe brugeren til bedre at blive i stand til at ignorere tvangs-handlinger og –tanker, at kunne forholde sig til dem, uden at skulle handle på dem i samme grad som ellers.  

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop.

Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Har du brug for rådgivning omkring, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med OCD?
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System