Mani og bipolar lidelse

Mani er en tilstand, hvor man er sygeligt opstemt. Typiske symptomer er også vrede/irritation, ukritisk og uansvarlig adfærd, kraftig uro, tankemylder samt nedsat søvnbehov. Du kan her læse omkring, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe på dette.

Kort om mani og bipolar lidelse

Mani er en tilstand, hvor man er sygeligt opstemt. Typiske symptomer er også vrede/irritation, ukritisk og uansvarlig adfærd, kraftig uro, tankemylder samt nedsat søvnbehov.

Ved bipolar lidelse veksler man mellem maniske og depressive perioder, tidligere også kaldet manio-depressiv lidelse.

7342
7342
7342

Erfaring og cases fra kunder

Mand, indlagt på psykiatrisk afdeling: Sanseterapi giver bedre søvnkvalitet

En 55-årig mand, hyppigt indlagt psykiatrisk, pga. sin bipolare tilstand. Han og personalet oplever positiv effekt på hans situation, når han tilbringer tid i afdelingens sanserum, hvor han er særligt glad for både massagestol og gyngestolen med MusiCure fra Wellness Nordic.

Med massagestolen fornemmer han bedre sig selv og sin krop. Han føler han bedre kan håndtere sin uro, irritation og vrede, når han oplever massagen fra stolen.

Gyngestolen anvender han med succes om aftenen. Han oplever i den, at han får mere ro på krop og sind, at han oplever en pause fra voldsomt tankemylder og hjælper ham til at geare ned og få lettere ved at finde en døgnrytme.

Sansning og hjælpemidler ved mani og bipolar lidelse

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang.

Sanseudfordringerne ved psykisk sygdom som fx mani og bipolar lidelse, resulterer desværre ofte i nedsat trivsel. Da følelsesregulering som følge af den psykiske tilstand er udfordret, er det vigtigt at forsøge at hjælpe personen med bedre kropslig kontakt med sig selv og ikke mindst til bedre døgnrytme og søvnkvalitet.

Med sansestimulerende hjælpemidler kan adfærd og trivsel påvirkes i positiv retning.

Wellness Nordic, mani og bipolar lidelse

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt på psykiatriske afdelinger, også hos patienter med mani og bipolar lidelse, både under indlæggelse men også i lokalpsykiatri, rehabilitering og i borgers eget hjem.    

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres så man oplever følelsen af, at være lidt afskærmet.

Tyngdeprodukterne bidrager til forbedret fornemmelse for egen krop, reducerer uro, både motorisk og mentalt og bevilges ofte til patienter og borgere med psykiatriske lidelser.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger.

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans.

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans.

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, hvilket er vigtigt at være opmærksom på og få tilpasset, når der er tale om mennesker med sensoriske udfordringer.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind.

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste;

Søvn og døgnrytme rammes ofte, hos mennesker med psykiske lidelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger.

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb.

Fiberveste kan bidrage til øget kropsfornemmelse og dermed bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv.

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Massagestole

Massagestole anvendes i stigende grad til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vores erfaring fra sundhedsfagligt personale i Psykiatrien er, at de oplever positiv, beroligende effekt hos patienter, med alvorlig psykiatrisk sygdom, ved brug af massagestole hos patienter, som ellers kan have det vanskeligt med fysisk kontakt og som ikke rigtigt profiterer af fx vestibulære stimuli eller øvrige sansestimulerende tiltag.

Dels ser man at den høje grad af muskelspænding i kroppen afspændes og dels kan massagestolen fungere som afledning i en svær og udfordrende situation, hvor man måske ellers ville se en voldsom og udadreagerende adfærd.

Ved fx skizofreni ses ofte en hypersensibilitet ved overfladeberøring samtidig med, at den dybereliggende muskel- ledsans ofte er understimuleret. Der kan stimuleringen fra massagestolen give en dybere form for berøring, proprioception, som kan bidrage til at bringe arousal ned og reducere tankemylder.

Kontakt os for at høre mere om hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe imod mani og bipolar lidelse.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System