Huntingtons Chorea

Huntingtons Chorea eller Huntingtons sygdom er en arvelig sygdom, som rammer hjernen. Sygdommen udvikler sig gradvist og ses i form af ufrivillige bevægelser, svækkelse af hukommelsen og psykiske symptomer. Læs mere om det her.

Kort om Huntingtons Chorea

Huntingtons Chorea eller Huntingtons sygdom er en arvelig sygdom, som rammer hjernen. Sygdommen udvikler sig gradvist og ses i form af ufrivillige bevægelser, svækkelse af hukommelsen og psykiske symptomer som depression og demenslignende symptomer. Også tale- og synkebesvær opstår. 

Sygdommen optræder ikke hos børn men opstår oftest i alderen 30 – 55 år. 

7366

Erfaring og cases fra kunder

Kvinde, bosted: Mere mental og motorisk ro 

Yngre dame, i midten af fyrrerne, med Huntingtons Chorea. Hun har voldsomme ufrivillige bevægelser, var forslået pga fald og den voldsomme motorik. Hun havde meget svært ved at finde ro, både motorisk og mentalt.

Bosteddet indkøbte Nordic Sensi®Chair særligt med henblik på den pågældende kvinde. Gyngestolen og en tilhørende tung fiberdyne, som lægges dobbelt hen over kvindens store led, bruges nu flere gange dagligt. Kombinationen bidrager til pauser i de ufrivillige bevægelser for kvinden - og hun oplever nu mere ro, både i kroppen og i hovedet. Desuden er hun ikke længere forslået, oplever mere overskud og kan i tiden efter sansestimuleringen bedre kontrollere sine bevægelser.

Mand, bosted: Mere ro på kroppen 

Manden havde store problemer med at finde hvile og ro, særligt hans søvn var påvirket af den motoriske uro, men især var han også plaget af en oplevelse af utryghed om natten, der gjorde uroen svær at håndtere. 

Efter brug af en af de tunge Sleepify ringdyner, oplever både han og personalet mere ro hos ham og dermed også en bedre nattesøvn.

Sansning og hjælpemidler ved Huntingtons Chorea

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Men ved en sygdom som Huntingtons skader særligt de af hjernens celler, der styrer bevægelse af kroppen samt hjernebarken, som har indflydelse på den psykiske tilstand og hukommelse. Dette går også ud over sansning og perception og resulterer naturligt i nedsat trivsel, uro og manglende emotionel kontrol. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger til mennesker med Huntingtons Chorea kan bidrage til at få mere ro på kroppen. Med den rette tilgang og rette dosering af stimuli, kan man heldigvis øge trivslen og livskvaliteten hos den enkelte. Samtidig kan man stadig træne og vedligeholde funktionsniveau vha. sansestimulerende hjælpemidler. 

Wellness Nordic og Huntingtons Chorea

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter indgår typisk som vigtige redskaber i den ”værktøjskasse” personalet har til rådighed, for at skabe trivsel blandt beboerne, ofte på særlige bosteder med speciale i Huntingtons Chorea. Man finder både vores sansestole, tyngdedyner og –veste her. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste voksne – og mere inaktive mennesker - er understimuleret. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesans og øge tolerancen for aktiviteten. 

Vi ser også, at flere mennesker med faldtendens kan få trænet balance og dermed reducere deres faldrisiko, ved at blive stimuleret via Nordic Sensi®Chairs forskellige programmer til vestibulær stimulering.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket fra fællesskabet i det sociale rum, fx dagligstuen på et bosted, hvor stolen ofte er placeret. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvn spiller en stor rolle for både funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer og ufrivillige bevægelser kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da behov er meget individuelle er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher brugeren. Hos mennesker med Huntingtons er der typisk behov for og ønske om tyngdedyner af temmelig meget vægt. 

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” kan bidrage til mere ro på kroppen ved de ufrivillige bevægelser. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med Huntingtons Chorea.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System