Dystoni

Dystoni er ufrivillige, vridende bevægelser i en eller flere muskler og skyldes en ubalance dybt i hjernen. Det betyder, at samarbejdet mellem de muskelgrupper der normalt indgår i en bevægelse, ikke kan koordineres korrekt, også kaldet spasmer. Læs mere her.

Kort om dystoni

Dystoni er ufrivillige, vridende bevægelser i en eller flere muskler og skyldes en ubalance dybt i hjernen. Ordet ”dystoni” betyder ”dårlig spænding” og vil sige, at samarbejdet mellem de muskelgrupper der normalt indgår i en bevægelse, ikke kan koordineres korrekt, også kaldet spasmer. Symptomerne er forskellige, men ofte ses grimasser, man kniber øjnene sammen, har vridende bevægelser af tungen og ofte en skæv holdning af hovedet pga. nedsat bevægelighed i halsen (Torti collis). Dystoni ses også ved fx Parkinsons sygdom og Huntington Chorea.

7364

Erfaring og cases fra kunder

Kvinde med dystoni: Overskud til aktivitet 

Kvinde, lider af dystoni og kraftig grad af motorisk uro i form af ufrivillige bevægelser. 

Kvinden beretter, at hun med en ret tung fiberdyne nu oplever bedre søvnkvalitet, og føler sig lidt mere i overskud når hun vågner. Hun er nu i stand til at tage på dagcenter hvor hun deltager i både kreative ting og seniordans, hvilket hun ikke har kunnet længe. Hun oplever, at fiberdynens vægt og omslutning af kroppen giver hende dybere søvn og dermed bedre kan styre og koordinere sine bevægelser.

Sansning og hjælpemidler ved dystoni

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Generelt ved dystoni opleves behov for at få muskelaktiviteten reduceret og patienten med dystoni til at opleve ro og mere kontrollerede bevægelser. Også balanceevnen kan være påvirket. 

Wellness Nordic og dystoni 

Ofte ser vi tyngdedynerne som fiberdyne og ringdyne anvendt hos mennesker med lidelser, hvor dystoni er fremtrædende. Vores sansestole er også anvendt til formålet og ofte foregår det i kombination med tyngdedynerne. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres og i gyngestolen vil den vestibulære stimulering bidrage til træning af balanceevnen. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste med dystoni er udfordret. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne og øge tolerancen for aktiviteten. 

Stolens bevægelser og musikken der følger gyngetempo og puls, bidrager til en øget muskelafspænding, mens den vestibulære påvirkning stimulerer balanceevnen på rolig vis. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. 

Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. Desuden kan de tunge tæpper bidrage til at reducere ufrivillige bevægelser. 

Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Også søvn spiller en stor rolle for både funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med dystoni.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System