Depression

Depression er en psykisk sygdom med vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og energi og kraftig træthed. I Danmark har 3-5 % af befolkningen depression af forskellig karakter. Læs mere om det her.

Kort om depression

Depression er en psykisk sygdom med vedvarende nedtrykthed, nedsat lyst og energi og kraftig træthed. I Danmark har 3-5 % af befolkningen depression af forskellig karakter. Arvelighed udgør ca. 40 % af tilfældene. Øvrige faktorer som sociale forhold, uddannelse, arbejde og netværk samt økonomi spiller ind. 

Har man som person let til ængstelse og bekymring, er risikoen for depression øget. Behandling er nødvendig, tilstanden går ikke bare over af sig selv.  

7363

Erfaring og cases fra kunder

Personale på psykiatrisk afdeling: Stol med beroligende effekt

Vores patienter er meget glade for sansestolen Nordic Sensi®Chair, som står i vores sanserum og bliver brugt flittigt. Den bliver primært brugt til at dæmpe arousal. En del af vores patienter bruger den fast inden sengetid, fordi den har en beroligende effekt.

Mand, indlagt på psykiatrisk afdeling: Sansestolen reducerer medicinbehov

En yngre mand var indlagt med depression og hashpsykose. Han var kraftigt plaget af tankemylder og indre uro. På afdelingen brugte han sansestolen med de 3 sensoriske programmer i flere gange dagligt. Når han havde det værst, var stolens Relax-program det bedste for ham. Der oplevede han en pause fra tankemylder og da han også begyndte at bruge den forebyggende, kunne han faktisk undvære sin p.n. medicin. Han bruger også stolen inden sengetid og oplever at den forbedrer hans muligheder for en god nattesøvn.

Sansning og hjælpemidler ved depression 

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang. 

Mennesker med psykisk sygdom, fx depression, kan have svært ved at tage imod og bearbejde sanseindtryk. Det resulterer desværre ofte i manglende trivsel, begrænsende adfærd, vredesudbrud, uro og manglende emotionel kontrol. Derfor indgår sanseterapi ofte i den psykiatriske behandling og tilgang. Med rette sansestimuli kan man skabe beroligende effekt og dæmpe ovenstående symptomer. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan således bidrage til øget trivsel. 

Wellness Nordic og depression

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt ved psykisk sygdom. 

Vores sansestole og tyngdeprodukter findes på en lang række psykiatriske afdelinger, bosteder og hjemme hos borgere, som er psykisk udfordrede, særligt hos mennesker med depression.    

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvnen rammes ofte, hos mennesker med depression. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste kan reducere angstfølelsen og bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med depression.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System