Delir (Organisk delirium)

Delir (Organisk delirium)

Delir er en alvorlig forvirringstilstand, som ofte opstår, når hjernen bliver overbelastet ifm. sygdom. Delir kan således opstå som en reaktion på sygdom, infektioner, væskemangel eller medicinforgiftning. Læs mere om det her.

Kort om delir

Delir er en alvorlig forvirringstilstand, som ofte opstår, når hjernen bliver overbelastet ifm. sygdom. Delir kan således opstå som en reaktion på sygdom, infektioner, væskemangel eller medicinforgiftning. Tilstanden ses ofte hos alvorligt syge og ældre medicinske patienter og hos mennesker med demenslidelser. 

Ud over konfusion, viser der sig kognitive forstyrrelser, ofte svære adfærdsforstyrrelser og orienteringsforstyrrelser. Der vil være uro, hukommelsessvigt og evnen til at fokusere vil være nedsat. Patienterne er ofte agiterede og kan have hallucinationer. Pga. symptomerne, kan tilstanden forveksles med skizofreni, demens eller psykose. 

7361
7361
7361
other : The partial view '~/Views/Item/' was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched: ~/Views/Item/

Demensafsnit: Reducering af søvnproblemer ved delir 

Personalet på flere demensafsnit vælger at anvende fiberdyner eller ringdyner, hyppigt på 6-8 kg til konfuse og delirramte beboere. Når delir opstår, kræves der hurtig handling og tyngdedynerne, som føles så tæt på almindelige dyner som muligt, er med til at skabe ro på krop og sind. Erfaringer bredt viser, at søvnen indfinder sig hurtigere og at der skabes en oplevelse af tryghed, med fiber- og ringdyner.

Sansning og hjælpemidler ved delir

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Når delir opstår er sanseapparatet virkelig ramt og patienten er svækket i alvorlig grad. De fleste sanseindtryk er forvrænget og mistolkes. Perception og døgnrytme forstyrres og hjernen er virkelig på overarbejde, samtidig med at bevidsthedsniveaet er ændret og opmærksomheden svækket. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger anvendes hyppigt ved delir, med det formål at skabe ro og afgrænse kroppen, for at give både krop og hjerne ro. 

Wellness Nordic og delir

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes ofte til patienter med delir. 

På non-farmakologisk vis bidrager de til øget kropsafgrænsning, ro og en oplevelse af tryghed for dem ramte. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for patienten, hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres, sorteres og tolkes. Urolig adfærd og rastløshed kan dæmpes og især når døgnrytmen forstyrres, kan stimuli fra sansestolene være et godt redskab.  

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. Andre har måske brug for at få skærpet vågenhed og opmærksomhed, før en aktivitet eller andet, de skal kunne deltage i, fx personlig hygiejne eller en gåtur. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste voksne - og særligt blandt ældre og mere inaktive mennesker – er understimuleret gennem længere tid. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesans og øge tolerancen for aktiviteten. 

Hos mennesker med delir, vil det ofte være stolens Relax-program i kombination med vores sansestimulerende tyngdedyne, som kan bidrage til at skabe ro for patienten. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor patienten både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at patienten oplever sig lidt skærmet fra omgivelsernes mange sanseindtryk, og kan dermed finde ro. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Hos delirøse patienter er søvn og døgnrytme forstyrret og derfor giver fiberdyner og ringdyner i høj grad mening, både til søvn og hvile, hos de ramte patienter. 

Både fiberdyner og ringdyner findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Fiberdynen er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, med indsyede stålringe, stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at patienten falder til ro og bedre bliver i stand til at fornemme egen krop. Tyngden hjælper delirpatienter til at reducere sanseindtryk, giver øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med delir.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System