Cerebral Parese (CP / Spastisk lammelse)

Cerebral parese er den hyppigste årsag til fysisk handicap blandt børn i Danmark. Der er tale om en ?paraplydiagnose? der dækker over en række lidelser, som alle skyldes en permanent skade i den umodne hjerne før, eller indtil 2 år efter fødslen. Læs mere om det her.

Kort om cerebral parese

Cerebral parese er den hyppigste årsag til fysisk handicap blandt børn i Danmark. Der er tale om en ”paraplydiagnose” der dækker over en række lidelser, som alle skyldes en permanent skade i den umodne hjerne før, eller indtil 2 år efter fødslen. De motoriske vanskeligheder er ofte ledsaget af påvirkning af sanser, perception, kognition, kommunikation og adfærd. 

7360

Erfaring og cases fra kunder

Pige på specialskole: Mere ro på kroppen og øget trivsel

Pige med cerebral parese, i 2. klasse på specialskole, fik stigende problemer med at bevæge sig og bruge sine hænder og arme. Også hendes tale blev vanskeligere at forstå. Som en del af indsatsen på skolen, fik pigen mulighed for at bruge en fibervest med tyngde, som både forebyggende inden hun skulle træne i terapien og under selve træningen, desuden mens hun skulle modtage læring. Det viste sig at pigen hurtigt følte, at vesten gav hende mere kontrol over sin krop og sine bevægelser. 

Samtidig viste det sig, at når hun blev træt, forværredes udfordringerne for hende. Med en fiberdyne i juniorstørrelse, over sine ben, profiterede hun af at sidde med juniordynen over benene i sin kørestol og følte sig mere ”samlet”. 

Hun, hendes forældre og personalet følte, at hun blev ”ladet op” med fiberdyne og vest, - og fornemmelsen af at kunne få mere ud af sin træning gør, at vesten bruges næsten dagligt. 

Børn på specialskole: Fra voldsom spasticitet til mere ro på kroppen

På en stor specialskole har man gjort sig en række positive erfaringer med vibrationsmadrassen i Nordic Sensi®Chair: Hos en pige med voldsomme, urolige bevægelser, svær at klæde på og vanskelig at arbejde med, mange ting var forsøgt, for at give hende mere kropslig ro. Det viste sig, at stimulering fra vibrationsmadrassen i Nordic Sensi®Chair var i stand til at give pigen tydeligt mere ro på kroppen. 

Personalet bruger ordet ”magi”, da stimuleringen så tydeligt giver pigen en helt anden ro end ellers. 

Samme sted oplever, at en dreng med kraftig spasticitet at han får en ”pause i kroppen”, en følelse af ro og at kunne mærke sig selv.

Sansning og hjælpemidler ved cerebral parese

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Hos mennesker med cerebral parese, kan sansning og perception være så påvirket, at hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk, påvirker adfærd og trivsel. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger blandt børn og voksne med cerebral parese, kan, med den rette tilgang og rette dosering af stimuli, heldigvis øge trivslen og livskvaliteten hos den enkelte. Samtidig kan man stadig træne og vedligeholde funktionsniveau vha. sansestimulerende hjælpemidler. 

Wellness Nordic og cerebral parese 

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt af børn med cerebral parese. 

Ofte for at skabe ro, bedre vilkår for kontrol og tryghed – og dermed øge betingelserne for læring og fornemmelsen for egen krop. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. Andre har måske brug for at få skærpet vågenhed og opmærksomhed, før en aktivitet.  

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Det giver mulighed for at graduere stimuli ift. behov.  

Vores konsulenter og terapeuter sørger altid for, at personale som betjener Nordic Sensi®Chair bliver godt klædt på ift. stolens funktioner og mulighederne deri. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvn spiller en stor rolle for både funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at ”stress” og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med cerebral parese.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System