Borderline personlighedsforstyrrelse (BPF)

Kort om borderline

Borderline – også kaldet emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse - er en hyppig lidelse, som flere kvinder end mænd får diagnosticeret. Dog har mange mænd samme lidelse, men pga. lidt andre symptomer, stilles typisk diagnoser som antisociale personlighedsforstyrrelser. Betegnelsen borderline referer til, at tilstanden ligger i grænsefeltet mellem det normale (neurotiske) og det alvorligt syge (psykotiske). En borderline personlighedsforstyrrelser viser sig bl.a. ved meget voldsomme reaktioner på især følelsesladede situationer, da personer med borderline har svært ved at regulere deres impulser og forstå egne og andres reaktioner. Ofte medfølger selvdestruktive handlinger, ekstreme humørsvingninger og konfliktsøgende adfærd. 

7359

Erfaring og cases fra kunder

Ung pige, patient på psykiatrisk afd.: Reducering af selvskadende adfærd

Den unge pige var indlagt pga. selvmordsforsøg og anden selvskadende adfærd. Hendes tilstand var svingende og bedringen meget ustabil. Hendes følelsesmæssige ustabilitet gjorde, at hun var udfordret ift. deltagelse i samtaleterapi og øvrige behandlingstilgange. Hun var tilbøjelig til at vende rundt på døgnet, ville helst undgå at falde i søvn, da hun blev angst og urolig ved sengetid, grundet tidligere overgreb. 

Ved hjælp af sensorisk stimulering i sansestolen Nordic Sensi Chair i afdelingens sanserum, og brug af ringdynen både til hvil i dagtimerne og til at skabe bedre nattesøvn, fik pigen efterhånden en mere normal døgnrytme. Det gjorde hende mere stabil i fremgangen og bedre i stand til at styre sine kraftige reaktioner ved svære samtaler og reducerede hendes behov for at skære og skade sig selv. 

Sansning og hjælpemidler ved borderline

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang. 

Sanseudfordringerne ved psykisk sygdom som fx borderline, resulterer desværre ofte i nedsat trivsel. Da følelsesregulering som følge af den psykiske tilstand er udfordret, er det vigtigt at forsøge at hjælpe personen med bedre kropslig kontakt med sig selv. 

Med sansestimulerende hjælpemidler kan adfærd og trivsel påvirkes i positiv retning. 

Wellness Nordic og borderline

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt på psykiatriske afdelinger, også ved borderline og andre personlighedsforstyrrelser.   

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres så man oplever følelsen af, at være lidt afskærmet. 

Tyngdeprodukterne bidrager til forbedret fornemmelse for egen krop, reducerer uro, både motorisk og mentalt. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, hvilket er vigtigt at være opmærksom på og få tilpasset, når der er tale om mennesker med sensoriske udfordringer. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvn og døgnrytme rammes ofte, hos mennesker med psykiske lidelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste kan bidrage til øget kropsfornemmelse og dermed bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. Dette kan bidrage til at reducere fx selvskadende adfærd.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med borderline.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System