Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en udviklingsforstyrrelse og en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede udfordringer og vanskeligheder. Læs mere om det her.

Kort om Autisme Spektrum Forstyrrelser 

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en samlet betegnelse for en bred gruppe af beslægtede udfordringer og vanskeligheder. Det er en udviklingsforstyrrelse, som er kendetegnet ved en anderledes, ofte forsinket, udvikling af sociale og kommunikative færdigheder samt en repetitiv og stereotyp adfærd.

7358
7358

Erfaring og cases fra kunder

Kvinde, bosted: Endelig nattesøvn

Kvinde i 30’erne, flyttede til bostedet i 2019, men havde - efter godt et års tid på stedet - endnu ikke kunnet sove ordenligt, da hun nægtede at sove i den nye seng. Hun sov derfor i en lænestol og fik ikke ret meget sammenhængende søvn, hvilket påvirkede hendes funktionsniveau. Personalet besluttede at hun skulle afprøve Nordic Sensi Chair. Det viste sig allerede efter få dage, at kvinden sov igennem når hun lå i gyngestolen med ringdyne på 8 kg over sig. Hun anvender nu stolen med en trykaflastende madras og får sin fulde nattesøvn. Musikken og de øvrige stimuli fra stolen er hun meget glad for, hun holder meget af sin nye stol, som får hende til at smile og grine samt giver hende en god og tung nattesøvn, efter lang tid uden. 

Personale på bosted: Stol med langtidsvirkende effekt

Vores beboere er virkelig glade for vippestolen (Nordic Sensi®Chair), som den hedder hos os. Den står skiftevis i vores fællesstue og inde i vores sanserum. Den bliver brugt som en slags ”oplader-station”, når vores beboere ind i mellem føler sig overstimulerede eller før de skal deltage i fx ture eller andre fælles aktiviteter. Ofte også om aftenen, hvis nogle har søvnproblemer. Vi oplever, at stolen kan dække mange forskellige af de særlige behov blandt vores beboere, som alle har autisme spektrum forstyrrelser.  

Den bliver brugt med ringdyne og en U-pude, som vores beboere nyder at lægge sig under. Disse to produkter bruges også ofte i vores andre stole i fællesstuen. 

Sansning og hjælpemidler ved Autisme Spektrum Forstyrrelser

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang. Det er igennem sanserne, vi lærer og udvikler os. Derfor er sansebearbejdningen vigtig for vores trivsel og udvikling. 

Mennesker med udviklingsforstyrrelser er typisk sensorisk udfordrede på forskellig vis. Ved Autisme Spektrum Forstyrrelser optræder der som regel sanseforstyrrelser i form af over- eller underfølsomhed. Det kan vise sig ved fx dårlig balance, nedsat fornemmelse for egen krop, hvorfor man ofte føler et generelt ubehag ved bevægelse. Særlig følsomhed overfor lyde, lugte og berøringer er almindeligt. Desuden er det vanskeligt at filtrere væsentlige sanseindtryk fra uvæsentlige. 

Sanseudfordringerne resulterer desværre ofte i nedsat trivsel, da selv ganske almindelige hverdagsting kan opleves som energidrænende. Med sansestimulerende hjælpemidler kan adfærd og trivsel dog påvirkes i positiv retning. 

Wellness Nordic og Autisme Spektrum Forstyrrelser

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt ved udviklingsforstyrrelser.  

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres så man oplever følelsen af, at være lidt afskærmet. 

Tyngdeprodukterne bidrager til forbedret fornemmelse for egen krop, reducerer uro, både motorisk og mentalt. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo, hvilket er vigtigt at være opmærksom på og få tilpasset, når der er tale om mennesker med sensoriske udfordringer. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvn og døgnrytme rammes ofte, hos mennesker med udviklingsforstyrrelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste kan bidrage til øget kropsfornemmelse og dermed bidrage til, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at angst, uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med Autisme Spektrum Forstyrrelser.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System