Ataksi

Ataksi er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, som indebærer koordinationsforstyrrelser, grundet defekt i lillehjernen, fx forårsaget af blodprop, tumor eller fald. Læs mere om det her.

Kort om ataksi

Ataksi er en fællesbetegnelse for en række sygdomme, som indebærer koordinationsforstyrrelser, grundet defekt i lillehjernen, fx forårsaget af blodprop, tumor eller fald. Særligt ses nedsat motorik, klodsethed, bredsporet og usikker gang, balanceforstyrrelser, tendens til at falde samt syns-, tale- og synkeforstyrrelser.

7357

Erfaring og cases fra kunder

Yngre kvinde: Træning af balancesans og reducering af fald

Kvinden lider af ataksi efter en hjerneoperation og oplever i perioder kraftige balanceproblemer og tendens til at snuble og falde. Hun kommer i et rehabiliteringscenter, hvor Nordic Sensi®Chair er til rådighed. Den har været lånt til stedet under Covid-19 situationen, hvilket har gjort at centret har gjort sig flere positive erfaringer mht. træning af bl.a. balancesans. 

Både kvinden og hendes fysioterapeut oplever, at hun har stor gavn af jævnligt at få stimuleret sin balancesans, som hun ellers har været lidt utryg ved at udfordre, når der trænes fysisk, der er mere stabilitet i gang og bevægelser og mindre faldtendens. 

Nu gynger hun på skift mellem stolens 3 forskellige programmer, afhængigt af hvordan hun synes hendes dag er gået og hvad hun oplever behov for. Centret har valgt at indkøbe stolen, da mulighederne er mange, blandt stedets forskellige brugere. Hun anvender fiberdyne under gyngningen, for at øge sansestimuleringen. 

Ædre kvinde: Stimulering ved dårlig balance og faldtendens

Kvinden bor på plejecenter hvor hun udviste en urolig, konstant søgende adfærd. Hun går med hjælp fra rollator, som hun dog hyppigt glemmer, - desværre med en række fald til følge, da hun ofte er svimmel. 

Efter at Nordic Sensi®Chair er indkøbt, tilbydes kvinden dagligt stimulering af balancesansen heri, da en praktikant fornemmer, at dette vil gavne kvindens tendens til svimmelhed og fald. Det viser sig hurtigt, at have positiv indflydelse på kvindens faldtendens. Da praktikanten stopper på stedet, bruger kvinden i en periode ikke længere gyngestolen i samme grad og hendes svimmelhed og faldtendens øges desværre igen. 

Personalet har derfor valgt, at sansestimulering i gyngestolen nu er en daglig seance for kvinden, som igen bedre kan bevæge sig omkring, uden at blive svimmel og falde.

Sansning og hjælpemidler ved ataksi

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. 

Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Ved Ataksi påvirkes både fornemmelsen for egen krop og balanceevnen.   

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til at træne og vedligeholde funktionsniveauet hos den ramte. 

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter påvirker evnen til at kunne fornemme egen krop.

Wellness Nordic og ataksi

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter påvirker evnen til at kunne fornemme egen krop.

Vi ser oftere og oftere, at vores sansestol med vestibulære stimuli indgår som et træningsredskab blandt mennesker med ataksi og lignende udfordringer ift. koordination og motorik.

Både yngre og ældre profiterer at sansestolens vestibulære påvirkning, når dosis tilpasses og tilrettelægges målrettet.

Nordic Sensi®Chair

Balancetræning er en udfordring, når ataksi spænder ben, men i vores velfærdsteknologiske sansestol, vil de vestibulære stimuli til balancesansen, kunne fungere som en blid og beroligende måde at træne balance på. 

Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af behov hos den enkelte bruger. 

Til brugere med ataksi kan stolens stimulering af balancesansen være god og effektiv træning – og samtidig give brugeren en oplevelse af velvære og afspænding. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen her ofte er understimuleret. Derfor skal stimuli gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesansen.  

Gyngestolen kan dermed indgå i den daglige træning og bidrage til at reducere fald og yderligere skader. 

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er ligeledes oplagt ved ataksi, da den kan bidrage til indsatsen mod inaktivitetsskader, da bengyngen giver en aktiv siddestilling, som på enkel vis sørger for fysisk vedligeholdelsestræning. 

Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop, som samtidig giver den ataksi-ramte ro og samling på kroppen.

Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front. 

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste

Søvn spiller en stor rolle for både funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der som udgangspunkt er det bedste match. 

Vi tilbyder både fiberdyner, som er uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match afhænger både af fysik, sanseapparatet og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at fornemmelsen for egen krop øges.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med ataksi.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System