Apopleksi

Apopleksi dækker over enten en blodprop eller en blødning i hjernen. I 80-85% af tilfældene er der tale om en blodprop  hjernen, i 10-15% af tilfældene er årsagen en blødning i hjernen. Læs mere om det her.

Kort om apopleksi

Apopleksi dækker over enten en blodprop eller en blødning i hjernen. I 80-85% af tilfældene er der tale om en blodprop hjernen, i 10-15% af tilfældene er årsagen en blødning i hjernen. Det typiske billede af symptomer er, at de kommer hurtigt og består af en eller flere af disse; lammelse i ansigtets ene side, lammelse af ben/arm på den ene side, sprog-forstyrrelser, synstab og pludselig svimmelhed eller træthed. 

I hjernen har forskellige områder også forskellige opgaver. Når et blodkar enten stoppes eller sprænges, vil de hjerneceller, som normalt forsynes af det påvirkede blodkar, gå til grunde. Hjerneceller som dør, erstattes kun i mindre grad af nye celler. Der kan dog dannes nye forbindelser mellem de celler, der har taget skade, men som ikke er gået til grunde. Derfor ser man i mange tilfælde, at apopleksi medfører varige mén hos dem ramte, afhængigt af hvilket område i hjernen, som rammes. 

Faktorer som gør os ekstra udsat for at få apopleksi er bl.a. forhøjet blodtryk, hjertesygdom, åreforkalkning, overforbrug af alkohol, usund kost, rygning og diabetes. 

7352

Erfaring og cases fra kunder

Mand i rehabiliteringstilbud: Fra frustration til håb og motivation

Manden havde svært ved at få oplevelsen af, at være herre i sit eget liv, efter sygdom i hjernen. Udover en række kognitive færdigheder som tog ham tid at genvinde og krævede hård træning, kæmpede han også med motivation og lyst til livet, i sin nye form for tilværelse, med nogle andre behov. Han oplever, at han hurtigt udtrættes og opgiver let, når træning og andre aktiviteter udfordrer ham. 

Han oplevede sig ofte ”hjernetræt” og frustrationen over ikke at magte de samme opgaver, som før var enkle og ikke særligt krævende, påvirkede hans humør og dermed familien. 

I sit rehabiliteringsforløb får han mulighed for at benytte sansestolen Nordic Sensi®Chair flere gange ugentligt. Man gynger med en fiberdyne over kroppen, under stimuleringen. 

Stunderne i stolen gør ham godt, dels får hans krop og hjerne en ”pause” og han udtaler, at han føler sig ”nulstillet” og mere klar og parat, efter en beroligende stund i stolen. Han tilføjer, at han ser mere positivt på sine muligheder for fremtidigt funktionsniveau. 

Kvinde på plejecenter: Fra kompleks situation til ro og færre belastninger

Pga. apopleksi og vaskulær demens, havde kvinden svært ved at samarbejde omkring morgenplejen, der oftest foregår sengeliggende. Hun var hyppigt råbende og ked af det. Da kvinden skubbede fra på sengehestene, skabtes arbejdsmiljømæssige udfordringer for plejepersonalet med uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og en utryg situation for kvinden. Plejepersonalet følte, at de udførte et overgreb på kvinden, som var svær at berolige, så situationen var uholdbar for alle parter. Flere ting var afprøvet, men uden held. 

Da sansestolen kom i huset besluttede personalet, at afprøve stolen til kvinden, som en del af morgenplejen, mhp at stimulere de primære sanser, vestibulært og proprioceptivt, inden selve morgenplejen. Kvinden blev liftet ind og ud af sansestolen og anvendte Relax-programmet – det viste sig at kunne gøre en forskel og ændre på situationen. 

I dag foregår det sådan, at sansestimuleringen foregår stille og roligt i Relax-programmet, så sanseapparatet langsomt bliver klart til at modtage flere stimuli. Under gyngningen finder personalet vand, svampe og håndklæder frem og begge parter beroliges af den blide MusiCure musik i stolen. Arbejdstempoet daler, til alles fordel, kvinden er rolig og bliver liftet retur til sengen, hvor hun nu bedre kan rumme hvad der foregår med og omkring hende og endda samarbejde omkring morgenplejen. 

Seancen er forlænget med 10 min i forhold til før stolen indgik og der deltager fortsat to fra personalegruppen, men der er mindre uro og færre belastninger for personalets bevægeapparat. For kvinden er utrygheden fjernet og hun er hverken råbende eller ked af det.

Sansning og hjælpemidler ved apopleksi

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes forskellige processer i gang, - de sætter også gang i vores hukommelse. 

Overordnet kalder man den proces for sanseintegration, og er hjernens evne til at modtage og bearbejde stimuli. Processen foregår hele livet igennem, fra vi bliver født til livet slutter. 

Men en sygdom som apopleksi, hvor visse områder i hjernen rammers, kan påvirke hjernens evne til at bearbejde sanseindtryk. Det resulterer desværre ofte i manglende trivsel, frustration, vredesudbrud og manglende emotionel kontrol. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan bidrage til øget trivsel. Med den rette tilgang og rette dosering af stimuli, kan man heldigvis øge trivslen og livskvaliteten hos den ramte. Samtidig kan man stadig træne funktionsniveau vha. sansestimulerende hjælpemidler og netop træningen er essentiel efter apopleksi. 

Wellness Nordic og apopleksi

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter er ofte blandt de muligheder, der tilbydes til mennesker med apopleksi. Sansestolene dels ift. træning af balance, dels ift. hjernepauser og dels med fokus på sansestimulering og -integrationsbehandling. 

Tyngdeprodukterne kan bidrage til, at man får stabiliseret den ofte forstyrrede søvnrytme, der kan følge med en apopleksi, særligt hvor depressive symptomer opstår som en ikke sjælden følgevirkning. 

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres.

At kunne skabe mere ro og reducere ængstelse hos mange, har meget stor betydning for rehabilitering og trivsel. 

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Nogle har behov for at finde ro, få en pause eller få hjælp til at falde i søvn. Andre har måske brug for at få skærpet vågenhed og opmærksomhed. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo. Sidstnævnte er væsentligt, idet balancesansen hos de fleste voksne er understimuleret gennem længere tid. Det betyder, at stimuli skal gives varsomt og gradvist øges, for at træne balancesans og øge tolerancen for aktiviteten. 

Vi ser også, at mennesker med faldtendens kan få trænet balance og dermed reducere faldrisikoen, ved at blive stimuleret via Nordic Sensi®Chairs forskellige programmer til vestibuær stimulering. 

Gyngestolen kan dermed indgå i træning og rehabilitering.  Vores konsulenter og terapeuter sørger altid for, at personale som betjener Nordic Sensi®Chair bliver godt klædt på ift. stolens funktioner og mulighederne deri.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels mulighed for aktivitet, dels at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvn spiller som bekendt en stor rolle for både funktionsniveau og trivsel. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget fornemmelse for egen krop. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, og fornemmelsen for egen krop øges.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med apopleksi.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System