Anoreksi

Anoreksi, kaldes også nervøs spisevægring, og er en spiseforstyrrelse som er kendetegnet ved vægttab, fremkaldt og vedligeholdt af personen selv. Læs mere om det her.

Kort om anoreksi

Anoreksi, kaldes også nervøs spisevægring, og er en spiseforstyrrelse som er kendetegnet ved vægttab, fremkaldt og vedligeholdt af personen selv. Sygdommen rammer ofte piger i teenagealderen og medfører underernæring, forvrænget kropsopfattelse og frygt for at blive overvægtig. I værste fald kan tilstanden blive livstruende. 

Symptomerne er kraftigt vægttab, personen spiser minimalt, undgår fed mad og motionerer overdrevent. Personen kan fremkalde opkastninger, føler ubehag ved mad og vejer under 15 % af normalvægten.

7351

Erfaring og cases fra kunder

Ung pige, psykiatrisk afd.: Mere vægt end forventet

Pigen var indlagt med anoreksi, tankemylder og tvangshandlinger. Afprøvede fiberdyne på 12 kg med effekt, men dog fortsat udfordret på søvn og tanker. Efterfølgende prøvede hun en ringdyne på 20 kg, som viste sig at give den ønskede effekt og nu anvendes både om natten og ind i mellem i dagens løb. Om dagen anvendes også Wellness Nordics massagestol, begge dele giver hende en oplevelse af ro og en pause fra tankemylder og selvskadende tanker. Pga. pigens vægttab er det vigtigt at være obs på tryk-risiko, underlag og tiden dyne og massagestol anvendes, men dette er personalet og pigen opmærksomme på.

Sansning og hjælpemidler ved anoreksi

Alle mennesker oplever omgivelserne gennem indtryk fra sanser og bevægelser. Hjernen har behov for informationer fra sanserne for at forstå vores egen krop og verden omkring os. Når hjernen modtager input fra sanserne, fx følesans, lugtesans eller balancesans, sættes sanseintegrationsprocessen i gang. 

Mennesker med psykisk sygdom, fx anoreksi, bliver ofte ramt på sanserne. Lugten af mad hos den anoreksiramte skærper ikke appetitten, snarere tværtimod. Tendens til overstimulering kan gøre måltider til ubehagelige oplevelser; lugt, smag, konsistens, lyde mv. gør ofte den ramte utryg og utilpas. 

Typisk har den anoreksiramte også en forvrænget kropsopfattelse. Uanset hvor tynd den ramte person er, vil vedkommende ofte se sig selv som overvægtig. 

Sansestimulerende hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger kan således bidrage til øget trivsel. 

Wellness Nordic og anoreksi

Vores sansestole og sansestimulerende tyngdeprodukter anvendes hyppigt ved psykisk sygdom.

Vores sansestole og tyngdeprodukter findes på en lang række psykiatriske afdelinger, bosteder og hjemme hos borgere, som er psykisk udfordrede, særligt hos mennesker med angstlidelser.   

Med sansestolene skabes et trygt ”rum” for brugeren. Et rum, hvor den enkelte kan modtage de stimuli der skal til, for fx at få bragt ro på krop og sind eller hvor stimuli fra omgivelserne kan reduceres.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen Nordic Sensi®Chair har 3 forprogrammerede sensoriske programmer.  Programmerne kan hver især noget forskelligt og anvendes med forskellige formål, afhængigt af sensoriske behov hos den enkelte bruger. Særligt brug af stolen med tyngdedyne over sig, bidrager til at forbedre kropsfornemmelsen hos den anoreksiramte. 

To af de tre programmer i Nordic Sensi®Chair har indbygget specialkomponeret musik af MusiCure. Stolens gyngetempo og musikken følges ad og dermed stimuleres brugeren både via balancesansen, også kaldet den vestibulære sans og høresansen, også kaldet den auditive sans. Berørings- og bevægesansen stimuleres intensivt under gyngningen med ringdyne eller fiberdyne. 

Lyden kommer både fra 2 højttalere under madrassen i stolen og fra en basvibrator i stolens lændedel. Sidstnævnte søger for, at brugeren i stolen samtidig stimuleres på berøringssansen, også kaldet følesansen eller den taktile sans og via bevægesansen, også kaldet muskel- ledsansen eller den proprioceptive sans. 

Trods forprogrammeringen i stolen, kan man naturligvis individuelt indstille lydstyrke, ryglæn, basvibration og gyngetempo.

Massagestol fra Wellness Nordic

Ved psykiske lidelser, bl.a. ved anoreksi, ses ikke sjældent en hypersensitiv taktil sans og derfor kan patienten have det svært med overfladeberøring, hvorimod den dybereliggende muskel-ledsans, bevægesansen/den proprioceptive sans ofte er ret understimuleret og søgende efter sensoriske input. Derfor opleves det ofte som behageligt for psykiatriske patienter, at sidde i en massagestol, som giver dem netop den proprioception, der er behov for, for at bringe arousal ned og reducere tankemylder. Vores massagestole tilbyder både forprogrammerede massageprogrammer og individuelle tilpasningsmuligheder.

Sansestolen Abrace

Sansestolen Abrace er en stabil, tryghedsskabende og kropsafgrænsende stol, hvor brugeren både kan opnå mental og motorisk ro. Stolen har medfølgende tyngdetæpper både til ben og overkrop, som bidrager til at øge kropsfornemmelsen. Den indbyggede bengynge sørger samtidig for dels aktivitet, dels at der er mulighed for at få afløb for motorisk uro, selvom man sidder stille og ellers har ro på krop og sind. 

Designet i Abrace gør, at brugeren oplever sig lidt skærmet fra omgivelserne og samtidig ikke udelukket, dvs. hvor man måske ellers ville trække sig, kan man med Abrace opleve at kunne være til stede, men samtidig lidt ”privat”. Stolen er meget intuitiv og ”inviterer” nærmest brugeren til en rolig stund. Bengyngen kan på enkel vis trækkes frem ved behov eller foldes ind til stolens front.

Sansestimulerende tyngdedyner og –veste; 

Søvnen rammes ofte, hos mennesker med psykiske lidelser. Ved søvnproblemer kan en sansestimulerende tyngdedyne gøre en stor forskel. Disse findes i vores sortiment i forskellige versioner, som tilgodeser forskellige behov. Da sanseapparatet er så individuelt er det vigtigt, at man vælger den variant, der matcher de sensoriske behov hos brugeren.

Vi tilbyder både fiberdyner, som er en tung dyne uden taktile stimuli og ringdyner, som har indsyede stålringe, der stimulerer berøringssansen. På hver sin måde giver disse tunge dyner input til sanseapparatet som bidrager til, at brugeren bliver bedre i stand til at fornemme egen krop. Tyngden bidrager hos mange til både reduceret tankemylder, øget fysisk ro og en hurtigere indsovning med færre opvågninger. 

Både fiber- og ringdyner findes i adskillige forskellige vægtkategorier, fra lette til meget tunge. Hvilken vægt der vil være det bedste match, afhænger både af fysik, sanseapparat og andre faktorer. Derfor anbefaler vi altid, at man rådfører sig med vores konsulenter inden afprøvning, leje eller køb. 

Ved anoreksi er der ofte behov for temmelig meget vægt, særligt set i forhold til fysikken hos patienten. Derfor er det vigtigt både at være obs på, hvor længe der ligges med tyngdedynen samt på hvilket underlag, personen ligger, for at undgå trykgener og –skader. 

Fiberveste kan bidrage til at øge fornemmelsen med sin egen krop. 

Samtidig kan den øgede følelse af tryghed gøre, at man fx bliver i stand til at deltage i sociale arrangementer, køre i bus eller kunne følge undervisning, passe job mv. 

Fiberveste er ligeledes med vægt og i forskellige størrelser. Udvendigt ligner vesten en almindelig dunvest og ikke et hjælpemiddel. Indvendigt strammes vesten helt tæt omkring kroppen, for en øget kropsfornemmelse. Tyngden og fornemmelsen af, at kroppen er ”holdt omkring” eller ”holdt i ro” bidrager til, at uro og tankemylder daler, koncentration og fokusering bliver nemmere. Sanseindtrykkene mod kroppen reducerer oplevelsen af de øvrige stimuli vi udsættes for, - dermed reduceres risiko for overstimulering. 

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vores hjælpemidler kan hjælpe patienter med anoreksi.
Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System