Enggården Plejehjem, Dragør

Vi har faprøvet Wellness Nordic Gyngestolen på 11 af 12 borger med demens på vores to afskærmede afdelinger. Det blev en succes idet 10 ud af de 11 som testede stolen kunne nyde stolen faciliteter og fik ro ved brug af gyngestolen.

En række specifikke hændelser viser effekten:

  • 4 har siddet længe (1½ time) i stolen og fået ro gennem gentagen brug af gyngestolen
  • 5 har i låneperioden på 14 dage udvist markant agiteret adfærd og har ved brug af gyngestolen fået ro på umiddelbar i virkning.

Herunder har en borger i en situation villet slå en anden borger. Hun fandt med det samme ro da hun fik pleje i gyngestolen.

Vi har udnyttet gyngestolskonceptets fleksibilitet og mobilitet, idet vi har udnyttet stolen i fællesområder og på borgeres egen bolig. Begge dele med den ønskede effekt for brugerne.
Disse erfaringer gør, at vi på Enggården kan anbefale at afprøve gyngestolsterapi med Wellness Nordic Gyngestolen i forbindelse med pleje af borgere med svær demens.

Helle Nordlie, Afdelingssygeplejerske

Oprettet i NEWWWEB CMS - Brugervenligt og SEO optimeret Content Management System